KNAW

Onderzoek

Internationale strategie BbE

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Internationale strategie BbE
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336625

Samenvatting

Doel Ondersteuning ministerie van LNV beleidsmedewerkers "biobased" bij nationale en internationale activiteiten. Werkwijze Op basis van vraag. Resultaten Onder andere de volgende zaken zijn uitgevoerd: In 2008 is een bijdrage geleverd aan de organisatie en de invulling van de drie regionale workshops die door platform groene grondstoffen in het begin van het jaar zijn georganiseerd. Zowel voor de algemene organisatie als voor de invulling en begeleiding van een aantal sessies is door verschillende mensen inzet geleverd; Uit het project is het extra laten drukken en breed verspreiden (via de innovatienieuwsbrief van LNV) van 2000 exemplaren van het boekje "Doorbreken van de innovatieparadox, 9 voorbeelden uit de biobased economy" dat oorspronkelijk in 2007 is verschenen, betaald; Er is een bijdrage geleverd aan de overheidsdiscussie over de verpakkingsbelasting voor bioplastics door Christiaan Bolck; Er is een begin gemaakt met een project monitoring biomassastromen, dat in 2009 zal worden afgemaakt en gerapporteerd; Er is bijgedragen aan de voorbereiding van de EU strategie voor biobased, oa bijdrage aan lead-market initiative.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
With the increased importance of the files biobased economy and biofuels, there is an increased need for support.

Research objectives:
This project supports the activities resulting from the transition paths, to be defined in the governmental view on the biobased economy.

Results and products:
Reports, (written) advice, procesfacilitation

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. C.H. Bolck
Onderzoeker Dr.ir. H.W. Elbersen
Projectleider Dr. H.L. Bos

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14800 Energie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie