KNAW

Onderzoek

ERA netwerk

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel ERA netwerk
Looptijd 05 / 2009 - 01 / 2013
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336648

Samenvatting

Doel
Het ERA-Net, RURAGRI, heeft tot doel om de lopende en toekomstige onderzoeksagenda op het werkveld landbouw en duurzame ontwikkeling te versterken en de daarvoor benodigde kritische massa te verkrijgen. Uiteindelijk is RURAGRI op de volgende uitgangspunten gebaseerd.
Onderzoek op het raakvlak van landbouw en duurzame ontwikkeling in de context van plattelandsontwikkeling wordt in Europa vooral vanuit nationale en regionale overheden gefinancierd. Er is slechts beperkt afstemming en integratie tussen onderzoeksagenda s en onderzoekprogramma s op nationaal en internationaal niveau. Deze fragmentatie heeft tot gevolg dat onderzoek wordt herhaald en de mogelijkheden voor internationale vergelijkingen zeer beperkt zijn. De thema s hebben in Europa echter grote overeenkomsten, vooral als gevolg van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid.
Er zijn mogelijkheden om de coördinatie en afstemming tussen landen te verbeteren. Een sterkere internationale focus zal de kennisbasis vergroten om betere besluitvorming in Europa te bereiken op het werkveld landbouw en duurzame ontwikkeling.

Werkwijze
Het ERA-Net, RURAGRI, brengt financiers van onderzoek bijeen op het werkveld landbouw en duurzame ontwikkeling in de context van plattelandsontwikkeling. Gemeenschappelijke onderzoeksprogramma s worden ontwikkeld en ingevoerd, op Europees, nationaal en regionaal niveau. Dit beoogt bij te dragen aan verbetering van de politieke besluitvorming. RURAGRI.
RURAGRI is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. Versterkt de coördinatie tussen bestaande onderzoeksprogramma s over nieuwe relaties tussen rurale gebieden en landbouw in Europa, en de kansen om de bijdrage daarvan aan duurzame ontwikkeling te versterken.
2. Implementeert gemeenschappelijke onderzoeksactiviteiten, gericht op het versterken van kennis en technologie.
3. Ontwikkelt een netwerk van nationale financiers van onderzoek, met belangstelling om een gemeenschappelijke onderzoeksagenda te ontwikkelen en een programma van onderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Resultaten
Het ERA-Net heeft tot doel om gemeenschappelijke onderzoeksprogramma s op het werkveld landbouw en duurzame ontwikkeling in de context van plattelandsontwikkeling uit te zetten. In het voorgestelde project biedt een overzicht van de bestaande onderzoeksagenda, een toetsing daarvan aan de beleidsagenda en de elementen van een Europese kennisagenda.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The following notions have led the consortium to develop RURAGRI:

Research on agriculture and rural development is mostly carried out at a national and regional level. There is limited coordination and integration between national and trans-national research programs and agendas. Such fragmentation of research implies duplication of work, insufficient economies of scale and difficulties to achieve comparisons across countries. However, challenges and issues facing European agriculture have a lot in common, among others due to the European nature of farm support programs for agriculture and rural development
- There is a considerable scope to increase coordinative actions across Member States and Associated Countries in the area of agriculture and sustainable development in a rural development context. National research activities would benefit from a stronger international focus. Such coordinated activities initiated by Member States and associated countries will improve the knowledge base supporting European decision making in the field of agriculture and rural development.

RURAGRI is designed to address the above challenges for research; it is targeted to foster European research on agriculture and rural development, and the critical mass has been created to achieve such ambitions.

Research objectives:
The ERA-Net, RURAGRI, will bring together research funding bodies in the field of agriculture and sustainable development in a rural development context. The implementation of joint activities in this field of research will improve policy making, both at EU, national and regional levels; the project specifically focuses on meeting this challenge. The project relies on the following features:

- Strengthening the coordination between existing research programs dealing with the new relationships between rural areas and agriculture in Europe and the challenge to improve contributions to sustainable development
- Implementing joint research activities, enhancing the progress of knowledge and technology.
- Developing a lasting focused network of national research funding organisms in Member and Associated States of the EU that will work towards a common research agenda and mutual research funding to address the common European challenges with regard to this issue.

Results and products:
RURAGRI is designed to address the above challenges for research; it is targeted to foster European research on agriculture and rural development, and the critical mass has been created to achieve such ambitions:

a) Research funding bodies from 19 European Member States and Associated Countries committed themselves to join the ERA-Net project.
b) A consortium is established gathering 4 countries from Northern Europe, 6 countries from Central and Eastern European countries, 4 countries from Western Europe and 5 Mediterranean countries. Partners involved represent main geographical, cultural and economic diversity in Europe.

The project will provide the first step in establishing trans-national activities on EU-wide networking or coordination between national agricultural and rural development research programs. It will establish lasting cooperation between ministries and other research funding agencies responsible for conducting national research programs. Through this enhanced coordination the consortium aims to improve the observation, understanding and characterization of the new relationships between rural areas and agriculture in Europe and to set out how agriculture can contribute to sustainable development, at local, regional and European scales. This interplay between agriculture, sustainability and rural development differs from the more general approaches to these three issues.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. F.M. Brouwer

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie