KNAW

Onderzoek

The Cultural and Material Contexts of Heavenly Letter Charms in Medieval England

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The Cultural and Material Contexts of Heavenly Letter Charms in Medieval England
Looptijd 03 / 2009 - 08 / 2014
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1336712
Leverancier gegevens Website CLS

Samenvatting

Dit project onderzoekt de contexten ? zowel cultureel als materieel ? waarin de Hemelsbrief als tovermiddel voorkomt in middeleeuws Engeland. Hierbij wordt aandacht besteed aan christendom versus magie in de Middeleeuwen, rollen versus boeken als tekstdragers, Hemelsbrieven als teksttype en meerdere case studies van Hemelsbrieven in hun context.

Samenvatting (EN)

My dissertation investigates the contexts ? cultural as well as material ? in which Heavenly Letter charms occurred in medieval England. Themes that are dealt with are the issue of Christianity versus magic in the Middle Ages, books versus rolls as carriers of texts, and Heavenly Letters as a text type. Multiple case studies of Heavenly Letter charms in their context are presented as well.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie