KNAW

Research

Green and shrinking cities

Pagina-navigatie:


Update content


Title Green and shrinking cities
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1336718

Abstract

Description:
In some cities the number of people living there is declining. This can be an enourmous problem for the cities economy and livability. What role can green space play to stop these processes.

Research objectives:
Two questions arise from that. First, what are the consequences of a declining population and within the framework of this theme what opportunities van be seized in order to keep the cities attractive and thus avoid the decline in population and what role can urban green play is this matter.

Results and products:
A report on the literature study . In addition an actual implementation of the desire to form coalitions on a European level. This should encourage other cities to think about their response to shrink scenarios

Abstract (NL)

Doel
In een aantal steden krimpt de bevolking en/of verandert de samenstelling. Er zijn een tweetal hoofdvragen die hieruit voortvloeien. Ten eerste wat de consequenties van een krimpende bevolking zijn en binnen het kader van dit thema de hoofdvraag, welke kansen kunnen aangegrepen worden om de steden aantrekkelijk te houden en daarmee de krimp tegen te gaan of te geleiden en welke rol kan groen hierin spelen?

Werkwijze
Het eerste traject bestaat uit een literatuur- en casestudie waarbij in Nederland een aantal steden als onderwerp gekozen worden. Mogelijke steden waarmee al contacten met betrekking tot dit onderwerp zijn gelegd zijn Heerlen en Enschede.
Als tweede traject zal een Europese route worden gevolgd. In het kader van het Eurocities netwerk zijn een aantal steden die met een krimpende bevolking te maken hebben. Doel is een ervarings- en oplossingsnetwerk te starten en de steden met behulp van mogelijk Europees geld projecten te laten opzetten.

Resultaten
Als product enerzijds een rapportage van de literatuurstudie. Daarnaast een feitelijke uitvoering van de wens om tot coalitievorming te komen op Europees niveau. Dit moet andere steden aanzetten om na te denken over hun reactie ten aanzien van krimpscenario's.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. C.B.E.M. Aalbers
Project leader Drs. P.A.M. Visschedijk

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation