KNAW

Onderzoek

Tense, aspect, modality, and evidentiality marking in South American indigenous languages

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Tense, aspect, modality, and evidentiality marking in South American indigenous languages
Looptijd 02 / 2009 - 03 / 2013
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1336726
Leverancier gegevens Website CLS

Samenvatting

Neele Müller analyseert in haar proefschrift de morfosyntactische markering van de categorieën tijd, aspect, modaliteit, en evidentialiteit (TAME) in een steekproef van 63 inheemse talen van Zuid-Amerika. Het proefschrift bespreekt de typologische, geografische en genealogische distributie van deze categorieën. Doel van de studie is een ??overzicht te geven van de verspreiding en patroonvorming van TAME in Zuid-Amerikaanse talen, om op die manier de huidige distributie van deze talen proberen te begrijpen en verklaren. De steekproef van talen is samengesteld op basis van een balans tussen geografische en genealogische diversiteit van Zuid-Amerikaanse talen (en tot op zekere hoogte op basis van beschikbare taalbeschrijvingen van hoge kwaliteit), met een focus op bepaalde families en regio's. Naast 11 ongeclassificeerde talen, worden in de steekproef 25 taalfamilies vertegenwoordigd.

Samenvatting (EN)

Tense, mood, and aspect are heavily discussed categories. Though there seems to be some consensus about a general definition, scholars seem to have been unable to agree in the finer details, e.g. as the concept of evidentiality was introduced it was put under mood and only recently has been convincingly proven to be its own independent category. A survey of these features in the languages of South America promises interesting new insights into this problem. But the survey also serves to picture the TMA landscape of the South American language families and might offer a solution to the problem of sorting supposed language isolates into the greater historical language development. The study follows a typological approach and attempts to cover a broad linguistic area to serve as a starting point for further research of special features.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie