KNAW

Research

Assessment method for flooding effects in small river systems (AFR)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Assessment method for flooding effects in small river systems (AFR)
Period 08 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1336740

Abstract

Description:
Surface water storage is seen as an important measure to deal with peak discharge problems in streams, small river systems and in drought stress. However space is limited in the densely populated Netherlands. Therefore emphasis is laid on combining water storage with other land use functions such as nature. This lead several times to situation that the nature managers were in conflict with the water managers and met each other in court. To asses the effects of flooding on the ecological conditions we want to develop a method.

Research objectives:
This study focuses on the development of an assessment method by a divers group of people with different disciplines and backgrounds. The project group consists of researches (Deltares, UU en Alterra), water managers (WS Rijn & IJssel and De Dommel), user of the method in planning processes (DHV).

Results and products:
The total BOB-project is separated in the following 6 parts and results:

1. Inventory of bottle necks
2. Measurement protocol
3. Reference database
4. Decision tree
5. Manual
6. Workshop

Abstract (NL)

Doel
In het kader van het streven naar multifunctioneel ruimtegebruik zoeken waterbeheerders en provinciale en gemeentelijke overheden veelal naar oplossingen waarbij waterdoelen en natuurdoelen in waterbergings- en beekherstelprojecten gecombineerd kunnen worden. Natuurbeheerorganisaties hebben al gewezen op de mogelijke nadelige gevolgen voor bestaande, vooral grondwatergevoede natuur. Bij de overstromingsituaties, die resulteren uit de beekherstel- of waterbergingsprojecten, kunnen met generieke gegevens onvoldoende specifiek passend natuurdoelen worden vastgesteld, juist doordat elke overstroming met elke bodemsituatie unieke combinaties kan vormen. Dit heeft er in een aantal gevallen zelfs toe geleid dat waterbeheerder en provincie tegenover elkaar zijn komen te staan bij de rechter. Mede uit interviews met verschillende stakeholders kwam naar voren dat er behoefte is aan een beoordeling waarbij onzekerheden gedefinieerd en/of afgestreept kunnen worden en zekerheden juist vergroot. Dit laatste kan door bijvoorbeeld een monitorings- en beheersadvies te geven.

Werkwijze
Fase 1 werd in mei 2008 afgerond en dat resulteerde in het bovenstaande.
In Fase 2 (1 september 2008- eind september 2009) bestaat het huidige consortium uit: Deltares, UU en Alterra als kennishouders van overstroming en natuur, Waterschappen Rijn & IJssel en De Dommel als probleemhouders (en toepassers van de BOB), DHV als deskundige aangaande planvorming van waterbergingsgebieden en beekherstel (en eindgebruikers van de BOB) en TNO B&O als deskundige aangaande stakeholdersanalyse en implementatie. De combinatie van deze partners binnen één consortium waarborgt specialistische kennis aangaande landschaps- en plantenecologie, hydrologie, bodem- en sedimentchemie, alsmede specialistische kennis aangaande beleid, planvorming, procesuitvoering en procesimplementatie bij gebiedsinrichting voor waterberging en beekherstel.
Het totale BOB-project zal bestaan uit 6 deelprojecten van verschillende grootte. De deelprojecten zullen gedeeltelijk tegelijkertijd worden uitgevoerd omdat bepaalde onderdelen afhankelijk van elkaar zijn en sterk bij elkaar aansluiten.
Planning:

- Deelproject 1: Knelpunteninventarisatie
- Deelproject 2: Opstellen van de meetprotocollen
- Deelproject 3: Opzetten en vullen van een referentiedatabase
- Deelproject 4: Ontwikkeling van de beslisboom
- Deelproject 5: Opstellen van handleidingen
- Deelproject 6: Workshop voor klankbordgroep

Het projectteam bestaat uit Deltares, Universiteit Utrecht, DHV B.V.,Waterschap Rijn en IJssel & Waterschap Dommel.

Resultaten
De uitvoering van Alterra is specifiek voor de deelprojecten knelpunteninventarisatie, opstellen van de meetprotocollen en de ontwikkeling van de beslisboom. En dat specifiek voor de onderdelen van het project waarbij kennis en ervaring op het gebied van ecologische effecten van sedimentatie nodig is.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. F.P. Sival

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation