KNAW

Research

Robustness of the water systems in the Veenkoloniën region

Pagina-navigatie:


Update content


Title Robustness of the water systems in the Veenkoloniën region
Period 08 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1336742

Abstract

Description:
Water systems in the Veenkolonien region are supplied by fresh water from the Lake IJsselmeer. It is most likely that the possibilities for this way of water supply will diminish or even will be ended. Climate change will enlarge the water demand in agriculture, whereas the availability of water in the Lake Ijsselmeer in dry periods will diminish. The question is what alternative sources for fresh water can be developed or can be use in a more optimal way. And if so, what are the consequences for the present land use and which rural development is needed in consequence of a more robustly designed water system.

Research objectives:
Regional water balance studies have to quantify the problem of water supply with Ijsselmeer water. Based on these balance studies alternative water management systems, using more water from the region itself, will be developed. Based on such alternative water systems, a new rural development plan will be designed for the Veenkolonien.
The project will be carried out by an integrated team of researchers, students of several educational institutes, and representants from water boards.

Results and products:

- Regional water balances.
- Designed alternative water systems using less of even no supply water from the Ijsselmeer.
- A rural development plan adapted to the alternative water systems

Abstract (NL)

Doel
Nagaan hoe het watersysteem in de Veenkoloniën robuuster gemaakt kan worden en welke gevolgen dat zal hebben voor LNV-sectoren inclusief de landschappelijke kernkwaliteiten van de regio Veenkoloniën. Meer in het bijzonder is het doel te verkennen of en in welke mate de watertoevoer vanuit het IJsselmeer gestopt kan worden en welke alternatieve mogelijkheden voor de beschikbaarheid van zoet water gerealiseerd kunnen worden.

Werkwijze
Er wordt een regionale waterbalans opgesteld die moet kwantificeren in welke mate de regio afhankelijk is van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer, en wat andere bronnen zijn. Daarbij ook gebruik maken van KNMI-scenario s met hun impact op de waterhuishouding. Op basis daarvan wordt geanalyseerd in hoeverre bronnen voor zoet water binnen de regio beter benut kunnen worden (langer vasthouden van gebiedseigen water, minder verspilling en hergebruik van water etc) en hoe daarmee het watersysteem van de Veenkoloniën duurzamer ingericht kan worden. Vervolgens een analyse van de gevolgen (bedreigingen huidig gebruik en kansen voor nieuw ruimtegebruik) vertaald in ontwerpschetsen voor een robuust en klimaatbestendig ingerichte regio.
De uitvoering van het onderzoek geschiedt in nauwe samenwerking met regionale partners (waterschappen, provincies en gemeenten) en met onderwijsinstellingen (WU, VHL, Hanzehogeschool, AOC Terra, RUG) in het kader van de Werkplaats Veenkoloniën.

Resultaten

- Berekende regionale waterbalans en uitgewerkte alternatieven voor de waterbalans.
- Ontwerp van een robuuster ingericht watersysteem, dat zo min mogelijk afhankelijk is van aanvoer van IJsselmeerwater.
- Ontwerpschetsen in (kaart) beelden van een veranderde ruimtelijke inrichting, inspelend de aangepaste robuustere klimaatbestendige waterhuishouding.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C. Kwakernaak

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation