KNAW

Research

Climate change and riverine nature 2015-2040

Pagina-navigatie:


Update content


Title Climate change and riverine nature 2015-2040
Period 08 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1336744

Abstract

Description:
Policies for riverine nature beyond 2015 are needed because of foreseen effects of climate change and forthcoming climate change adaptation programmes. There is a need to know which effects of climate change can be expected and which will be the effect of climate change adaptation on agriculture and nature.

Research objectives:

1. Research, by means of literature study and consultation of experts and policymakers, on the direct and indirect effects of climate change in the period 2015-2040 on natural aspects of the river system;
2. Research on the effects of climate change adaptation programmes (i.e. the Delta programme) and its interference with Dutch and EU nature policies;
3. Indication of further research needs, and the challenge for policy makers.

Results and products:
The results of this study will be disseminated in a report and a workshop/symposium. The project will contribute to the formulation of a 2015-2040 policy on nature in riverine systems.

Abstract (NL)

Doel
Er is nog geen beleid voor riviernatuur na 2015, terwijl verwacht kan worden dat klimaatverandering op de middellange termijn wel noopt tot beleid over landbouw en natuur langs de grote rivieren. Hoofdvraag van het onderzoek is of het huidige beleid robuust genoeg is om de gevolgen van de klimaatsverandering op te vangen, of dat er na de realisatie van de EHS en Ruimte voor de Rivier (beide 2015), een bijstelling gewenst is.

Werkwijze
1. Onderzoek naar de directe en indirecte effecten van klimaatverandering (hogere en lagere afvoeren, hogere temperaturen) op de natuurlijke aspecten van het riviersysteem, zoals hydrologie, morfologie, flora en fauna.
2. Onderzoek naar de effecten van voorgenomen klimaatadaptatiebeleid in andere sectoren op de LNV sectoren / beleid landbouw en natuur. Met name wordt hier nagegaan op de effecten van de aanbevelingen van de Deltacommissie.
3. Workshop over kennislacunes voor vervolgonderzoek, de opgave voor rivierecologie en een eerste aanzet tot het verder ontwikkelen van riviernatuurbeleid.

Resultaten
Inzicht in de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatieprogramma s op riviernatuur op de middellange termijn. Project maakt een begin met het nadenken en formulering van een lange termijn beleid over natuur en landschap van de grote rivieren. Verworven inzichten kunnen gebruikt worden bij het voorsorteren bij huidige maatregelen op lange termijn beleid.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A. Makaske

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation