KNAW

Research

EU Soil Strategy

Pagina-navigatie:


Update content


Title EU Soil Strategy
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/15211
Research number OND1336749

Abstract

Description:
In 2008 a background document "Soil beneath our Feet" (SboF) was produced in which the role of the soil in acheiving the policy goals of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Safety was depicted. The document was based on existing material and no additional studies were performed. Both the ministry as well as some other experts have stated that some topics require extra attention: food production/agriculture and landscape. To enable that we have formulated two projects. Since the "Soil beneath our Feet" study is not finished yet, the nature of the project proposals is indicative. Details will be described soon after finishing the SboF project.

Research objectives:
Food production/agriculture: show the consequences to soil fertility of food production and consumption in the Netherlands and in (a selection) of supply countries Landscape: show the importance of the soils in the landscape

Results and products:
Results and products will be determined in a later stage. We aim for a combination of maps, pictures, brochures, PowerPoints as well as a (scientific) paper.

Abstract (NL)

Doel
In 2008 is een achtergronddocument gemaakt waarin in beeld wordt gebracht op welke manier bodem kan bijdragen aan het behalen van LNV-beleidsdoelen; de Bodem onder ons bestaan (BOOB). Voor dit achtergrond document is geen aanvullend onderzoek uitgevoerd, er is alleen beschikbare kennis gebruikt om tot een bloemlezing te komen. Tijdens de totstandkoming van het achtergronddocument en de daarop gebaseerde presentatie van Minister Verburg (Week van de bodem 2008) is gebleken dat enkele onderwerpen de moeite waard zijn om verder uit te diepen. Dit signaal komt zowel van LNV-beleidsmedewerkers als externen, die conceptversies van het achtergronddocument hebben gelezen en becommentarieerd. Twee LNV-beleidsvelden komen hierbij primair naar voren: voedselvoorziening/landbouw en landschap/groen.

Doel is de vragen naar aanleiding van BOOB-2008 te inventariseren, te prioriteren en door middel vna aanvullend onderzoek te beantwoorden. Hiervoor zijn twee deelprojecten geformuleerd: BOOB-landbouw en BOOB-landschap..

Werkwijze
Omdat het project BOOB-2008 nog in volle gang is, is het op moment van schrijven (7-10-08) nog niet mogelijk een goed beargumenteerde keuze te maken voor onderwerpen die verder moeten worden uitgediept. Werkplannen, die we hier beschrijven zijn daarom indicatief.
In januari worden afspraken gemaakt voor een startbijeenkomst. Die bijeenkomst, die mogelijk voor beide deelprojecten gezamenlijk wordt gepland en georganiseerd, dient om vragen n.a.v. BOOB-2008 te inventariseren en te prioriteren. Op basis van die bijeenkomst worden ene verder projectplan uitgewerkt

Resultaten
Te bepalen bij een startbijeenkomst. Dit kan een combinatie worden van kaartbeelden, brochure, powerpoint, eventueel aangevuld met (wetenschappelijk) artikel.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. A. Smit
Project leader Dr.ir. C.L. van Beek

Related research (upper level)

Program BO-01-002 Soil

Classification

D15700 Geodesy, physical geography
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation