KNAW

Research

CEFES: Assessment of Climate and Air Quality Change Effects on Forest...

Pagina-navigatie:


Update content


Title CEFES: Assessment of Climate and Air Quality Change Effects on Forest Ecosystem Services in Europe
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1336779

Abstract (NL)

Doel
CEFES heeft als doel op Europese schaal te evalueren wat de interactieve effecten zijn van klimaatverandering en luchtverontreiniging op de diensten (services) van bosecosystemen. Het gaat hierbij voornamelijk om: (i) bosgroei en bijbehorende koolstofvastlegging, (ii) bescherming van grond en oppervlaktewater kwaliteit en (iii) biodiversiteit (in termen van soortenrijkdom van planten) in de bosondergroei. Het uiteindelijke doel is op basis van de onderzoeksresultaten te komen tot innovatieve aanpassingen (adaptatie) van het bosbeheer in verschillende regio s in Europa., om hiermee een bijdrage te leveren aan het vergroten van de klimaat bestendigheid. De adaptatie is gericht op optimalisatie van houtproductie, biodiversiteit, koolstofvastlegging en bescherming van bodem en waterkwaliteit.

Resultaten
Het onderzoek beoogt zowel de Europese Commissie als de vereniging van Europese boseigenaren bij te staan in adaptatiestrategieƫn om de effecten van klimaatverandering in interactie met luchtkwaliteit te beperken of om te zetten in kansen. Tevens beoogt het project een bijdrage te leveren aan de wijze waarop de wijze waarop adaptatie wordt opgenomen in de opvolger van het Kyoto protocol.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. W. de Vries

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D16800 Computer simulation, virtual reality
D18100 Exploitation and management physical environment

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation