KNAW

Onderzoek

Valuing impacts of land use change

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Valuing impacts of land use change
Looptijd 04 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336816

Samenvatting

Doel
Doelstelling van dit project is om een AiO-voorstel te schrijven over de economische aspecten van ecosysteemdiensten. Hoe kunnen deze diensten monetair gewaardeerd worden, en hoe kunnen ze in de besluitvorming worden meegenomen? Deze vragen dienen als basis voor een AiO-onderzoek waarbij LEI, PBL en Wageningen UR nauw zijn betrokken.

Werkwijze
Schrijven van een voorstel, op basis van bestaande literatuur, verglijkbare onderzoeksprojecten en aanpalende AiO-voorstellen. Het is zaak dat dit zorgvuldig gebeurt - opdat niet alleen financiƫle goedkeuring maar ook wetenschappelijk instemming plaatsvindt - en dat er een of meerdere goede promotors bij worden gevonden.

Resultaten
Het resultaat is dus een AiO-voorstel, dat ingediend kan worden, zodat er voor vier jaar een AiO kan werken aan een promotie-onderzoek op het terrein van de waardering en evaluatie van ecosysteemdiensten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
To write a PhD-proposal about ecosystem services and their valuation for trade-off analysis and decision-making. The proposal addresses the questions (i) how to incorporate the concept of ecosystem services into the process of monetary valuation; and (ii) will traditional evaluation techniques need to be adjusted for example in terms of the assessment of indirect effects in order to deal with the concept of ecosystem services?

Research objectives:
The objective of the PhD-project will be to offer a framework for valuing and evaluating ecosystem services. However, this framework is not only conceptual, but also of a highly practical nature. Moreover, the study will explore how the concept of ecosystem services can be used in ex ante evaluation methods, such as Cost-Benefit Analysis. As such it addresses the consequences of integrating ecosystem services into the well-established methods of evaluating trade-offs and policy options.

Results and products:
The result of this project is a completed PhD-proposal, that is scientifically sound and that can be submitted in order to finance a PhD-student full time for four years.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie