KNAW

Research

Understanding success of biological pest control by predators based on...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Understanding success of biological pest control by predators based on their dispersal behaviour across habitat mosaics in ecological networks. Working title: Understanding population dynamics of ground beetles in agricultural landscapes based on their dispersal behaviour across habitat mosaics
Period 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1336819

Abstract

Description:
Biological Farming Systems, Entomology and Alterra cooperate in research about the spatial behaviroual aspects of ground dwelling insect predators in agricultural landscapes. Beetles have an important function in these landscapes: they suppress the population growth of plague insects, like e.g. lice, and suppress the occurrence of weeds by consumption of seeds.
Earlier research has shown that natural landscape elements play an important role in natural pest control by ground dwelling predators like beetles. The underlying assumption is that natural landscape elements are important in the spatial distribution pattern of beetles.

Research objectives:
The research aims at understanding distribution patterns of beetles by monitoring walking patterns with camera's in an artifical environment. Catching-recapturing techniques are used to mesure the distrubution pattern in the landscape. The two scale levels on which the measurements are carried out are linked using behaviroual models which describe the dynamics of spatial distribution in the agricultural landscapes.

Results and products:
The AOI project started in 2007 and will last for 4 years. In teh first year a method was developed to predict behaviroual patterns of beetles under natural conditions. A paper will be published shortly about methodical aspects of measuring walking patterns of groundwelling insects.
Early 2009 the Department of agricultural production of the Swedisch Agricultural University in Uppsala was visited to start collaboration. This research group is highly expertised in population dynamics of beetles. The colaboration will be valuable in upscaling walking patterns to population dynamics.
At the end of 2009 the first results of the behavuroual and catching-recapturing field experiments will bepresented to a farmer user group in the Hoeksche Waard.

Abstract (NL)

Doel
De leerstoelgroepen Biologische Bedrijfssystemen, Gewas- en Onkruid-ecologie, en Entomologie voeren in samenwerking met Alterra onderzoek uit naar de verspreidingsdynamiek van loopkevers in een agrarisch landschap. Loopkevers hebben een belangrijke functie: ze onderdrukken de populatiegroei van plaaginsecten, zoals bladluizen, en ze onderdrukken onkruiden door de consumptie van onkruidzaden.
Eerdere onderzoeken laten zien dat natuurlijke elementen in het landschap van betekenis zijn voor plaagonderdrukking door natuurlijke vijanden zoals loopkevers. Wij vermoeden dat de configuratie van natuurlijke elementen in het landschap vooral van betekenis is voor de verspreidingsdynamiek van loopkevers.
Om dit te onderzoeken worden detailmetingen gedaan aan looppatronen van loopkevers met camera-apparatuur en worden merk-terugvang technieken gebruikt om de verspreidingsdynamiek in het landschap te meten. De verbinding tussen de twee schaalniveaus wordt gelegd met behulp van gedragsmodellen waarin de gemeten looppatronen worden opgeschaald naar de verspreidingsdynamiek in het landschap.

Werkwijze
De detail metingen aan looppatronen worden gedaan voor verschillende habitattypen en habitatovergangen in observatiearena s van 2½ x 2 m2 op het kassen complex de Haaff. De merk-terugvang proeven worden uitgevoerd in en tussen verschillende gewassen op het biologisch proef-en leerbedrijf Droevendaal. De inzichten uit deze metingen zullen leiden tot een modelbenadering van de verspreidingsdynamiek van loopkevers in een agrarisch landschap. Deze modelbenadering zal in het laatste jaar van het project worden getoetst voor de situatie in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland), waar al een aantal jaar wordt geëxperimenteerd met landschapsinrichting ten behoeve van onder andere betere plaagbestrijding.

Resultaten
Dit project is gestart op 1 oktober 2007 voor een periode van vier jaar. In het eerste jaar is methodiek ontwikkeld om gedragsmetingen te doen aan loopkevers in een natuurlijke omgeving. Dit resultaat zal leiden tot een wetenschappelijke publicatie over methodische aspecten van het meten van loopgedrag van insecten.
Begin 2009 is er een bezoek gebracht aan het departement voor gewasproductie ecologie aan de Zweedse Landbouw Universiteit in Uppsala. Deze groep heeft veel expertise opgebouwd over populatiebiologie van loopkevers. Er zijn contacten gelegd met huidige en voormalige staf medewerkers en plannen gemaakt voor mogelijke samenwerking. Op basis van inzichten in de aanpak van de Zweden in opschaling van looppatronen naar populatiedynamiek hebben we onze modelaanpak bijgesteld.
Eind 2009 zullen de eerste resultaten van de gedrags- en merk-terugvang experimenten en de verkregen inzichten worden gepresenteerd aan een gebruikersgroep in de Hoeksche waard.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. E.G. Steingröver

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation