KNAW

Onderzoek

Belevingswaarde Agrarisch landschap

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Belevingswaarde Agrarisch landschap
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336834

Samenvatting

Doel
Kwantificeren en analyseren van de bijdrage die agrarische en multifunctionele bedrijven leveren aan het landschap en hun omgeving, bezien vanuit de toegekende (belevings-)waarde door bezoekers of cliënten van deze bedrijven en gebruikers van het landschap. De achtergrond van het onderzoek is de veronderstelling dat MF landbouw een positieve bijdrage levert aan de beleving van het landschap.

Werkwijze
- Ontwikkeling van een tool voor het meten van de beleving van het agrarisch cultuurlandschap in een regio
- Ontwikkeling van criteria voor een foto-database ten behoeve van de tool
- Aanpassen van de fotoos uit de databast met beeldbewerking, zodanig dat alleen relevante verschillen in landschapselementen zichtbaar zijn
- Uitwerking van de tool tot een vragenlijst voor twee regio s in Nederland met uiteenlopende kenmerken, te weten de Bollenstreek en de Noordoostpolder; uitvoering van de enquêtes in deze gebieden.
- Analyse van de resultaten
- Rapportage (verslaglegging en wet. publicatie)
- Expert meeting t.b.v. verankering en implicaties voor beleid en praktijk

Resultaten
- Een tool voor het meten van de beleving van het agrarisch cultuurlandschap in een regio, inclusief criteria voor een foto-database
Analyse van de enquêtes in twee regio's.
- Onderzoeksrapport: documentatie en rapportage van de ontwikkeling van de onderzoekstool, analyse en conclusies van de enquetes
Expert meeting Wettenschappelijke publicatie
- Presentaties op workshops en symposia

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In the Netherlands, the contribution of agriculture to landscapes is increasinly recognized and valued. The research question is how to measure this contribution to the landscape. A hypothesis is that farms that offer multifuncional activities and services make a larger contribution to the landscape than conventional farms do.

Research objectives:
The research objective is to analyse and quantify the contribution of (multifunctional) agricultural farms to the landscape, according to the perception of visitors and clients of these farms and visitors of the landscape.

Results and products:

- Research tool to measure the perception of agricultural landscapes, criteria for a photo database.
- Documentation on the research tool
- Development and implementation of a questionnaire for two regions
- Research report is in progress
- Presentation at the SELS workshop (11-06 2008)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. F.A.N. van Alebeek
Onderzoeker Ir. W. van den Berg
Onderzoeker Ir. R.C.F.M. van den Broek
Onderzoeker Ir. M.E.C.M. Hop
Onderzoeker Dr. S. de Vries
Projectleider Dr.ir. A.J. de Buck

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie