KNAW

Onderzoek

Farm Advisory Ssytem (FAS)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Farm Advisory Ssytem (FAS)
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336883

Samenvatting

Doel
De voorwaardelijkheid van subsidieverstrekking door de Europese Unie (EU), de zgn. "Cross Compliance", vereist dat het landbouwbedrijf optimaliseert naar zowel economische eìn ecologische optimale bedrijfsvoering mede rekening houdende met dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Wageningen UR heeft kennis over de hele range aan cross-compliance eisen en deze kennis kan in formele zin worden toegepast in een besluitvormings ondersteunend systeem voor de agrariër. Dit beperkt zich niet tot Nederland, want in alle EU-lidstaten worden dezelfde eisen gesteld.

Werkwijze
Er wordt een concept ontwikkeld voor de integratie en vertaling van o.a. wetenschappelijke kennis en informatie (modellen en databestanden) op verschillende schaalniveaus ten behoeve van een advies voor het primaire bedrijf. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de sturing van de verschillende pijkers van de "Common Agricultural Policy" (CAP) en de uitwerking daarvan op verschillende schaalniveaus.

Resultaten
- een conceptueel model voor Farm Advisory Systems
- diverse presentaties en publicaties voor wetenschappelijke en toegepaste fora

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Current conditional subsidy provision by the European Union (EU) Cross Compliance requires that the on-farm operational management is optimized for economical as well as ecological aspects, considering also animal welfare and working conditions. Wageningen UR has knowledge regarding the whole range of cross-compliance requirements. This knowledge can be applied formally in a decision-making supporting system for the farmer. Since the same requiremens apply to all EU countries, this is not limited to the Dutch situation, but can also be used at the European level.

Research objectives:

- To develop a conceptual model for the integration and translation of scientific knowledge and information (o.a. models and datasets) on different scales to deliver advice for the farmer.
- To disseminate the developed knowledge through scientific and applied fora

Results and products:

- a conceptual model for Farm Advisory Systems
- various presentations and publications for scientific and applied fora

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. A.U.M. Krause
Projectleider Ir. R.M. Lokers

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie