KNAW

Onderzoek

Datakwaliteit GAMS modellen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Datakwaliteit GAMS modellen
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336928

Samenvatting

Doel
Het ontwikkelen van software voor generieke oplossing voor vraagstukken rond data en model kwaliteit in complexe (economische) GAMS-modellen.

Werkwijze
Uitgevoerde activiteiten

1. Ontwikkeling van QBGM (Quality Based Gerenric GAMS Modelling framework)
2. Dit project heeft een bijdrage geleverd aan de opzet en verbetering van de Tijdsclassificaties en de Territoriale classificaties in MetaBase
3. Uitleg van QBGM op modellen bijeenkomst LEI
4. Toepassing van QBGM bij GAMDA, MAMBO en SERES
5. Documentatie van QBGM en onderdelen in METABASE

Resultaten
- QBGM software (model raamwerk met bibliotheek te gebruiken in combinatie met GTREE, GAMS, AWK, ASK en WLOG);
- QBMG user guide;
- MAMBO: het model voor analyse van aan mest gerelateerde mineralen stromen wordt vanaf 2009 binnen QBGM geplaatst om kwaliteitsborging te vergroten;
- SERES: het model voor berekenen van kosteneffectiviteit van natuurbeheer is gebouwd met een prototype van QBGM en zal daarin verder worden ontwikkeld.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The importance of improving model and data quality to ensure that models and data used for policy analysis meet the highest standards in terms of transparency and reproducibility requires procedures and tools that assist model builders and analysts to meet those quality requirements. QBGM provides a prototype for just that. Over the next period the results from the software development will be tested with a number of specified complex models at LEI Wageningen UR where model and data quality is crucial.

Research objectives:
To develop software that offers generic solutions for problems of the quality of data as input to complex GAMS models and thus to improve the quality of modeling results in economics.

Results and products:
The software that has been developed is still work in progress. The documents pertaining to it are currently live documents subject to frequent change.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. G. Kruseman
Onderzoeker Dr. H.C.J. Vrolijk
Projectleider Ir. D. Verwaart

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16200 Software, algoritmen, besturingssystemen
D16800 Simulatie, virtual reality

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie