KNAW

Research

RUBICODE: Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems

Pagina-navigatie:


Update content


Title RUBICODE: Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems
Period 09 / 2006 - unknown
Status Completed
URL http://www.rubicode.net/rubicode/outputs.html.
Research number OND1337015

Abstract

Description:
The development of flexible and effective conservation strategies and their implementation will be essential in order to halt the loss of biodiversity. These should concentrate on managing dynamic ecosystems for maintaining their capacity to undergo disturbance, while retaining their functions, services and control mechanisms (ecological resilience). RUBICODE will concentrate on assessing the ecological resilience of those components of biological diversity essential for maintaining ecosystem services.

Research objectives:
There are seven specific project objectives:

1. To develop and apply concepts of dynamic ecosystems and the services they provide, covering both terrestrial and freshwater ecosystems in a comprehensive framework.
2. To explore relationships between service-providing populations, ecosystem resilience, function and health, and socio-economic and environmental drivers of biodiversity change.
3. To improve and test indicators that provide rapid assessment methods for monitoring ecosystem and habitat ecological quality.
4. To characterise biological traits that lead to a population becoming threatened, rare or invasive.
5. To develop habitat management strategies that take account of drivers of biodiversity change in order to maintain threatened populations or assist populations to adapt.
6. To suggest priorities for habitat, ecosystem and landscape biodiversity conservation policy on the basis of dynamic ecosystems and the services they provide, including the perfection and maintenance of endangered habitat lists.
7. To identify gaps in knowledge and propose a plan for future research that is required to develop innovative pan-European conservation strategies for terrestrial and freshwater ecosystems.

Results and products:
RUBICODE results and products can be found in a series of reports at http://www.rubicode.net/rubicode/outputs.html.

Abstract (NL)

Doel
RUBICODE is een KP6 Coordination Action met een tweeledig doel. In de eerste plaats is het om de besluitvorming over daadwerkelijk beleid voor biodiversiteitbescherming te vergemakkelijken, noodzakelijk om biodiversiteitverlies te kunnen vertalen in voor zowel beleidsmakers als bevolking tastbare gevolgen. Daarnaast is het nodig om nieuwe beschermingsstrategieën die rekening houden met de dynamische aard van zowel wereld als ecosystemen te ontwikkelen. Het doel van RUBICODE is om hieraan bij te dragen door duidelijk te maken wat biodiversiteit voor ons doet, en hoe we die functies en diensten van biodiversiteit in onze dynamische omgeving het beste kunnen beschermen. Ecologische veerkracht en landschapsschaal zijn daarbij kernbegrippen. RUBICODE beoogt breed gedragen conceptuele en praktische raamwerken te ontwikkelen die moeten dienen als basis voor zowel beschermingsstrategieën als besluitvorming. Zie tevens http://www.rubicode.net/rubicode/index.html.

Werkwijze
In de eerste projectfase werden werden bestaande concepten op het gebeide van ecosysteemdiensten, drivers, indicatoren, species traits en beheer en beschermingsstrategieën gereviewed. In de tweede fase zijn de resultaten van deze reviews geïntegreerd en concepten samen met stakeholders uit zowel de wetenschappelijke als de beleidswereld verder ontwikkeld. Verder werden 'gaten' in de aanwezige kennis geïdentificeerd en vertaald naar onderzoeksbehoeften waarvan de belangrijkste in een 'roadmap for research' gepubliceerd worden. Zie verder de projectwebsite voor actuele informatie.

Resultaten
De RUBICODE resultaten zijn vastgelegd in een serie rapporten die te vinden zijn op http://www.rubicode.net/rubicode/outputs.html.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. R.H.G. Jongman
Project leader Drs. R.J.F. Bugter

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation