KNAW

Research

KB-01-014 WOT - Fisheries

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-01-014 WOT - Fisheries
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1337032

Abstract (NL)

Doel
De Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) die betrekking hebben op de visserij worden door Wageningen UR uitgevoerd in programma WOT-05. In het kennisbasis programma (KB-01-014) worden middelen bestemd om de deskundigheid te handhaven en kennis te ontwikkelen nodig voor de uitvoering van het WOT-Visserij programma. Naast het handhaven van deskundigheid, is innovatie een belangrijk element in het programma. Het programma is een onderdeel van Wageningen UR Kennisbasis en valt onder het thema KB-01: Inrichting en gebruik Groene en Blauwe ruimte. Het beschikbare budget in 2009 is 621 000. Het geld wordt besteed aan projecten, die elders op deze website wordt beschreven.
De projecten zijn verdeeld in vier onderzoek prioriteitsgebieden:

1. de invloed van veranderingen in het milieu op mariene ecosystemen
2. het effect van de visserij op ecosystemen
3. veranderingen in het beheer van de visserij en
4. onderhoud en internationale uitwisseling van sleutelexpertise.

De projecten hebben betrekking op onderzoek op zee en in binnenwateren en de schelpdiercultuur.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M. Dickey-Collas

Related research (upper level)

Classification

D18230 Fisheries
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation