KNAW

Research

Quality assurance acoustics - protocols

Pagina-navigatie:


Update content


Title Quality assurance acoustics - protocols
Period 09 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1337038

Abstract

Description:
To insure a standard in acoustic data use, a protocol will be written covering sampling, analysis methods and data storage.

Research objectives:
To write a protocol covering sampling, analysis methods and data storage.

Results and products:
Sampling and analysis protocols

Abstract (NL)

Doel
Om te zorgen voor een norm voor het gebruik van akoestische gegevens zal een protocol geschreven worden waarin monsterneming, analysemethoden en gegevensopslag zijn opgenomen.

Werkwijze
Opstelling van een protocol waarin monsterneming, analysemethoden en gegevensopslag zijn opgenomen.

Resultaten
Monsternemings- en analyseprotocollen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M.S. Ybema

Related research (upper level)

Classification

D18230 Fisheries

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation