KNAW

Research

Information about contracts in Farm Accountancy Database

Pagina-navigatie:


Update content


Title Information about contracts in Farm Accountancy Database
Period 04 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1337054

Abstract

Description:
Little information is gathered at this moment about contracts on agricultural farms. The trends of vertical integration and the need for information on the distribution of margins in the chain can lead to an increase demand for information about contracts

Research objectives:

- The desk study is an inventory of information needs, research questions and the contracts in agricultural (primairy production).
- For these inventories it will be analysed which contrats and which and how information in the contrats could be gathered in the near future. Results and products:
The result will be an internal report with recommendations to CEI about the future gathering of information about contracts.

Abstract (NL)

Doel
Inventarisatie van behoefte en mogelijkheden om meer contracten vastleggen van de MVO-bedrijven in BIN en als er contracten vastgelegd gaan worden welke gegevens verzameld dienen te worden en hoe deze verzameld kunnen worden.

Werkwijze
Het onderzoek zal bestaan uit de volgende aspecten : - Inperking van het begrip contracten;
- Inventarisatie van de huidige vastlegging (soort contracten en gegevens per contract, onderzoek uitgevoerd met deze gegevens c.q. in welke contexten worden de gegevens gebruikt, publicaties);
- Inventarisatie van contracten die in de praktijk veelvuldig voorkomen tzt prijsvorming en samenwerking;
- Inventarisatie van onderzoeksvragen waarin contracten een rol spelen;
- Analyse van nut en noodzaak om bepaalde contracten en gegevens per contract vast te leggen;
- Hoe kunnen gegevens verzameld worden (externe bronnen, TAM via facturen of via inventarisaties);
- Aanbevelingen richting CEI;

Alle fasen van het onderzoek worden hoofdzakelijk als deskstudie uitgevoerd waarbij verschillende deskundigen en stakeholders betrokken worden.

- Cobra (voor de huidige vastlegging)
- Koen Boone: behoefte inventarisatie ; paar onderzoekers.

Resultaten
Het opgeleverde resultaat bestaat uit een interne notitie waarin inventarisaties, analyse en aanbevelingen verwoord zijn.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. W.H.M. Baltussen

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation