KNAW

Onderzoek

Ondersteuning vernieuwing Informatienet

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ondersteuning vernieuwing Informatienet
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337056

Samenvatting

Doel
In dit project wordt de bijdrage van onderzoekers aan vernieuwingen in het Informatienet gefinancierd.

Werkwijze
Hierbij gaat het dit jaar o.a. om de voorbereiding van de discussie rond bedrijfseconomische uitgangspunten. Daarnaast het maken van een nieuwe indeling van de stallen waardoor betere inschattingen gemaakt kunnen worden van ammoniakemissie en diervriendelijkheid. Als laatste wordt een publicatie gemaakt waarin in detail de bedrijfseconomische uitgangspunten worden beschreven.

Resultaten
- Beslissing rond bedrijfseconomische uitgangspunten
- Paper over bedrijfseconomische uitgangspunten voor internationaal congres
- Rapport over bedrijfseconomische uitgangspunten Informatienet
- Nieuwe indeling van stallen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The contribution of researchers towards renewing the Data Network is financed through this project.
This year, the project involves, amongst other things, preparations for the discussion concerning basic business-economic principles. Additionally, a new layout of the stabling will be designed, which will enable better assessments to be made of ammonia emission and animal welfare. Finally, a publication will be produced in which the basic business-economic principles are described in detail.

Research objectives:

- Decision on new accounting standards
- Papers on new accounting standards
- Report on new accounting standards
- New list of stables in Informatienet

Results and products:
see research objectives

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. J.A. Boone

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie