KNAW

Research

Describing animal production chains

Pagina-navigatie:


Update content


Title Describing animal production chains
Period 07 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1337074

Abstract

Research objectives:
In 2008 the Plant Systems Division of LEI developed a method for describing the fruit and vegetable production chains. The objective of this project is to assess the usefulness of this method for the description of animal production chains.

Results and products:
The result of this project will be an internal document. This document will be available on request at the project leader.

Abstract (NL)

Doel
In 2008 is bij de afdeling Plant van het LEI een methodiek ontwikkeld voor het in kaart brengen van het tuinbouwcluster (aan tuinbouw gerelateerde productieketens). Het doel van dit project is om een inschatting te maken in hoeverre de betreffende methodiek ook bruikbaar is voor het in kaart brengen van dierlijke productieketens.

Werkwijze
De aanpak van het project bestaat uit de volgende stappen:

1. het beschrijven van de methodiek die door de afdeling Plant is ontwikkeld;
2. het maken van een ex-ante inschatting van de bruikbaarheid van die methodiek voor dierlijke productieketens;
3. (bij een positieve inschatting) het toepassen (eventueel aanpassen en aanvullen) van die methodiek op de casus van dierlijke productieketens (inclusief een beschrijving van meta-data)
4. het schrijven van een interne notitie.

Resultaten
Het project resulteert in een interne notitie. De betreffende notitie zal kunnen worden aangevraagd bij de projectleider.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. J.A. Boone
Project leader Ir. E. ten Pierick

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation