KNAW

Onderzoek

EU-Mycored

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel EU-Mycored
Looptijd 09 / 2009 - 12 / 2013
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337171

Samenvatting

Doel
MycoRed is een groot internationaal KP7 project gericht op terugdringing van de risico s voor besmetting van voedsel (producten) en veevoeders zal in 2009 van start gaan. Door Plant Research International wordt hieraan bijgedragen middels 2 workpackages: Biocontrol (WP2) en Molecular diagnostics (WP6)
Het project draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe methoden voor de preventie van mycotoxin besmetting in voedsel- en voederketens.

Werkwijze
Mycotoxinen vormen een constante bedreiging voor mens en dier. Door toegenomen internationale handel en klimaatsveranderingen is er grote behoefte aan wereldwijde, multidisciplinaire en geïntegreerde strategieën, die effectief kunnen worden ingezet in voedsel en veevoeder ketens.
De projectactiviteiten in de jaren 2009-2013 zijn verdeeld in twee werkpakketten:
WP Biocontrol

- De microbiële diversiteit en de hoeveelheid Fusarium spp. in maïsstoppels afkomstig uit Nederland, Italië en Nigeria worden bepaald direct na de oogst en na 6 maanden blootstelling aan veldomstandiheden (TaqMan; DGGE voor bacteriën, schimmels en actinomyceten). Microbiële antagonisten worden geïdentificeerd (multivariate analyse, cloning en sequencing). Ook wordt het effect van behandelingen van gewasresten op de genoemde microbiële populaties bepaald. De proeven worden in meerdere veldseizoenen herhaald.

WP Moleculaire diagnostiek

- In samenwerking met partners zal een wereldwijde collectie van toxine producerende isolaten worden opgezet. Deze collectie zal worden getypeerd m.b.v. verschillende moleculaire methoden. Zoals sequencing, AFLPs en microsatellieten (VNTRs en SSRs). Hiervan afgeleide markers zullen worden toegepast in de epidemiologie van toxine producerende soorten.
- Mycotoxine profielen van representatieve isolaten zullen worden vastgesteld ism WP7 van MycoRed, om een schatting te kunnen maken van toxicologische risico s.
- Doel van dit WP is de ontwikkeling van nieuwe, snelle en betrouwbare kwantitatieve methoden voor specifieke toepassing op toxigene schimmels. Dit is een enabling activiteit ter ondersteuning van andere WPs die gericht zijn op feitelijke reductie van mycotoxinen via diverse behandelingen en post-harvest processing.

Resultaten
- Wetenschappelijke artikelen: Het project wordt in 2009 opgestart. Artikelen zijn voor 2011 -2013 gepland.
- Congresbijdragen: 2 bijdragen ISM Conference 2009 (International Society for Mycotoxicology), diverse lezingen.
- Expertiseontwikkeling:
0 Verdere integratie moleculaire technieken in onderzoek naar biologische bestrijding
0 opbouw internationaal netwerk biologische bestrijding van toxigene schimmels
0 Ontwikkeling van multiplex detectie methoden voor kwantificering.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
MYCORED aims at developing strategic solutions to reduce contamination by mycotoxins of major concern in economically important food and feed chains. The following toxins and commodities are especially considered in the project: aflatoxins, trichothecenes, zearalenone, fumonisins in wheat/maize food and feed chains; ochratoxin A in the grape-wine and wheat chains; and aflatoxins in the dried fruit chain.
Novel methodologies, efficient handling procedures and information, dissemination and educational strategies are considered in a context of multidisciplinary integration of know-how and technology to reduce mycotoxins exposure worldwide. Five work-packages (WPs) will develop novel solution driven strategies to reduce both pre-and post-harvest contamination in feed and food chains. They involve:

1. optimization of plant resistance and fungicide use
2. biocontrol to reduce toxigenic fungi in cropping systems
3. predictive modelling and optimise logistics
4. novel post-harvest and storage practices
5. application of new food processing technologies.

Two horizontal WPs will develop enabling methodologies for i) advanced diagnostics and quantitative detection of toxigenic fungi and ii) rapid and multi-toxin detection of mycotoxins and relevant biomarkers. The project will significantly build on the outcome of several European projects (through most coordinators/partners of FP5 and FP6) on mycotoxins by supporting, stimulating and facilitating education and cooperation with countries having major mycotoxin concerns related to (international) trade and human health. The direct involvement of ICPC countries (Argentina, Egypt, Russia, South Africa, Turkey) and international organizations (FAO,CIMMYT,IITA) together with strong alliances with major research institutions in the USA (3 USDA Centers/5 Universities), Australia, Malaysia will strengthen the project through sharing experiences and resources from several past/ongoing mycotoxin projects in a global context.

Research objectives:
MYCORED aims at developing strategic solutions to reduce contamination by mycotoxins of major concern in economically important food and feed chains.

Results and products:

- Scientific articles: the project will commence in 2009. Articles are planned for 2011-2013.
- Conference contributions: two contributions at the ISM Conference 2009 (International Society for Mycotoxicology), various lectures.
- Development of expertise:
0 Further integration of molecular techniques in research into biological control.
0 To build up an international network of biological control of toxigenic moulds.
0 Development of multiplex detection methods for quantification.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. C. Waalwijk
Projectleider Dr. J. Köhl

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie