KNAW

Research

Selection and optimization of new regulatory elements for the construction...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Selection and optimization of new regulatory elements for the construction of cell-based biosensors for detection of antimicrobial agents
Period 01 / 2009 - 12 / 2013
Status Current
Research number OND1337226

Abstract

Description:
Cell-based biosensors provide a fast and efficient strategy for detection of contaminants in food and other matrices. Development of these sensors is limited by the availability of regulatory elements that respond to the presence of a specific agent. This project involves the development of an approach for the selection and identification of new regulatory elements with a suitable specificity for application in cell-based biosensors.

Research objectives:
Selection of new elements will be achieved using phage-display. As a first proof of principle, a well-characterized regulator will be cloned in the phage-display system. A binding assay with the associated target molecule will show the feasibility of the strategy. Subsequently, a (bacterial) genomic phage-library will be constructed, which will be subjected to affinity selection (panning) with an appropriate target.

Results and products:
The project will deliver a method for the selection of new regulatory elements for application in cel-biosensors.

Abstract (NL)

Doel
Een cel-biosensor is een gemodificeerde bacterie die als reaktie op de aanwezigheid van een bepaalde stof, genen aanschakelt die een luminescentie signaal veroorzaken. De expressie van deze luminescentie genen wordt geregeld door een zgn. transcriptie regulator, en is gebaseerd op een direkte binding tussen de te detecteren stof en de regulator. Cel-biosensors vormen een aantrekkelijke snelle en goedkope manier om contaminanten in o.a. voedsel op te sporen. Bottleneck in de ontwikkeling van nieuwe cel-biosensors is het ontbreken van geschikte regulatoire elementen. Doel van dit project is het opzetten van een selectiemethode voor nieuwe regulators die gebruikt kunnen worden voor de constructie van cel-biosensors met alternatieve specificiteit.

Werkwijze
Selectie zal plaatsvinden met behulp van faag-display. In eerste instantie zal als "proof of principle' een bekende regulator tot expressie worden gebracht in het faag-display systeem en zal binding met het betreffende target worden aangetoond. Vervolgens zal vanuit het genoom van een bacterie een faag-bank worden geconstrueerd, waarmee een affiniteitsselectie op een aantal antibiotica zal worden uitgevoerd. Het uitgangsmateriaal en de antibiotica worden zo gekozen, dat er theoretisch in elk geval één match zou moeten optreden.

Resultaten
Beoogde resultaat: selectiesysteem voor nieuwe regulatoire elementen voor toepassing in cel-biosensors.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. M.G. Pikkemaat

Related research (upper level)

Classification

D21100 Bioinformatics, biomathematics
D21500 Histology, cell biology
E11000 Biotechnology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation