KNAW

Onderzoek

Mycotoxin-selective SPR Sensor Chips (MMIC)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Mycotoxin-selective SPR Sensor Chips (MMIC)
Looptijd 08 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337230

Samenvatting

Doel
MIMIC staat voor "Development and application of Molercularly Imprinted Polymer (MIP)-based mycotoxin-selective SPR sensor Chips". De doelstelling van het project is om de MIP kennis van KFRI (Zuid-Korea) te bundelen met de kennis omtrent biosensortoepassingen van RIKILT en daarmee inzicht te verkrijgen in de mogelijke toepassing van MIPs als alternatieve antilichamen bij controletechnieken.

Werkwijze
Antilichamen worden veelvuldig gebruikt in snelle en goedkope high-throughput detectiemethoden voor diverse contaminanten in de voedselketen. Zij hebben echter als nadelen dat zij instabiel en relatief kostbaar zijn, een lange tijd vergen om ze te maken en dat er proefdieren nodig zijn om ze te verkrijgen. Molecularly Imprinted Polymers (MIPs), of plastic antilichamen, zijn eenvoudiger, sneller, goedkoper en buiten proefdieren om te produceren. Alhoewel MIPs worden gebruikt in affiniteitskolommen, is de toepassing in de diagnostiek nog minimaal.
De toepassing van MIPs in biosensoren wordt onderzocht in dit samenwerkingsproject met een onderzoeksgroep die ervaring heeft met het maken van MIPs en biosensoren (KFRI) en een groep die ervaring heeft met snelle testen in voedselonderzoek (de cluster Biomoleculaire Detectie van RIKILT). De doelstelling van dit gecombineerde project is om ervaringen te delen en te gebruiken om op MIPs-gebaseerde sensoren te ontwikkelen voor het meten van mycotoxinen met zearalenon (ZEA) en deoxynivalenol (DON) als model verbindingen. Koppelingsstrategieƫn met massaspectrometrie voor de bevestiging zullen eveneens worden onderzocht.

Resultaten
Het project is gestart in augustus 2008 en sinds die tijd zijn Biacore chips via electropolimerisatie gecoat met MIPs voor ZEA welke in februari 2009 bij het RIKILT zijn afgeleverd. Deze chips worden nu geƫvalueerd en de uitdaging is om een goede regeneratieprocedure te vinden om de chips voor hergebruik geschikt te maken. Chips met MIPS voor DON worden in 2009 ontwikkeld en geleverd. Het RIKILT heeft ter vergelijking monoklonale antilichamen tegen ZEA en DON geselecteerd en getest. Als een vervolg op de samenwerking is het RIKILT uitgenodigd om tijdens de 76e jaarlijkse bijeenkomst van de Korean Society of Food Science and Technology (KoSFoST) in mei 2009 een plenaire lezing te geven met als titel: "New screening technologies for food contaminants".

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Antibodies are frequently applied in fast and cheap high-throughput assays to detect different contaminants in the food chain. However, disadvantages are their instability, high production costs, long development/production processes and the need of animal hosts. In principle, the production of molecularly imprinted polymers (MIPs), or plastic antibodies, is easier, faster, cheaper and can be done without animals. Although MIPs are used in affinity columns, only minimal work has been carried out on applications in diagnostic assays.

Research objectives:
The possible application of MIPs in biosensor assays is explored in this project which combines a research group experienced in MIP and biosensor development (KFRI) and a group experienced in food diagnostics (the group Biomolecular Detection of RIKILT). The objective of this combined research project is to share mutual experiences and to use that to develop MIP-based sensors for the detection of mycotoxins, with zearalenone (ZEA) and deoxynivalenol (DON) as model compounds, in the food chain. Coupling strategies with mass spectrometry for confirmation will also be explored.

Results and products:
The project started in August 2008 and since than Biacore chips (bare gold) were coated with MIPs for ZEA via electropolymerization. These chips were delivered in February 2009 and are under evaluation. The challenge is to find the proper conditions for the re-use of the chips (proper regeneration steps after binding). Chips with MIPs for DON will be delivered in 2009.
RIKILT selected and tested monoclonal antibodies against ZEA and DON for comparison studies. In continutation of this cooperation, RIKILT will present one of its research strategies during a lecture entitled "New screening technologies for food contaminants" to be presented in May 2009 as key lecture at the 76th Annual Meeting and International Symposium organized by the Korean Society of Food Science and Technology (KoSFoST) in Daejeon, South Korea.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider W. Haasnoot

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D13500 Fysische chemie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie