KNAW

Onderzoek

Onderz Strategie Antibiotica

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderz Strategie Antibiotica
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337282

Samenvatting

Doel
Het doel van dit project is om een witboek op te stellen over de meest gewenste onderzoeksaanpak om te komen tot vermindering van antibiotiicumgebruik en antibioticumresistentie in de veehouderij.

Werkwijze

- Een werkgroep zal een witboek opstellen over de meest gewenste researchaanpak om te komen tot vermindering van antibioticumgebruik in de veehouderij.
- De werkgroep gaat na welke allianties van onderzoeksgroepen gevormd kunnen worden om dit onderzoek aan te pakken.
- De werkgroep stelt vast welke financieringsbronnen in aanmerking komen om het onderzoek te financieren.
- In dit proces zal de werkgroep deskundigen raadplegen door het organiseren van een workshop.

Resultaten
Een witboek over de meest gewenste onderzoeksaanpak voor vermindering van antibiotiicumgebruik en antibioticumresistentie in de veehouderij.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The aim of this project is to make a "white paper" describing a research agenda aimed at diminishing the use of antibiotics and antibiotic resistance in animal husbandry.

Research objectives:

- A working group will compile a white paper describing the most suitable research agenda aimed at reducing the use of antibiotics in animal husbandry.
- The working group will explore which alliance of research groups will be suitable for executing this research.
- The working group will explore funding mechanisms for the research aliance.
- During this process the working group will consult experts by organizing a workshop.

Results and products:
A "white paper" describing a research agenda aimed at diminishing the use of antibiotics and antibiotic resistance in animal husbandry

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. R.H.M. Bergevoet
Onderzoeker Dr.ir. A.J.M. Jansman
Onderzoeker C.B.M. Maassen
Onderzoeker Dr.ir. J. ten Napel
Onderzoeker Dr. J.M.J. Rebel
Onderzoeker Drs. V.M.C. Rijsman
Onderzoeker Dr. H.E. Smith
Onderzoeker Prof.dr. M.A. Smits
Onderzoeker Dr. N. Stockhofe
Projectleider Dr. T.G. Kimman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21300 Biochemie
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie