KNAW

Onderzoek

Antibioticumresistentie, plasmiden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Antibioticumresistentie, plasmiden
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337284

Samenvatting

Doel
Multiresistentie komt in E. coli en Salmonella geisoleerd uit voedselproducerende dieren zeer frequent voor. Vooral bij vleeskuikens zijn meer dan 50% van de isolaten resistent tegen 3 of meer antibiotica. Zeker als resistentiegenen ook nog eens gekoppeld voorkomen is dit een zeer zorgwekkende ontwikkeling omdat dan co-selectie door gebruik van allerlei antibiotica kan bijdragen aan de ontwikkeling van resistentie van dier-, of volksgezondheidsbelang. Voorbeelden daarvan zijn het voorkomen van MRSA in onze dierhouderij door gebruik van tetracyclinen en het voorkomen van extended spectrum beta-lactamasen (ESBLs) bij E. coli door gebruik van quinolonen of ander antibiotica. Met dit project willen we de koppeling aantonen van resistentiegenen op overdraagbare genetische structuren zoals plasmiden.

Werkwijze
Om beter inzicht te krijgen in de koppeling van resistentiegenen, anders dan de integron geassocieerde genen, zal ten eerste van alle transconjuganten het resistentiepatroon worden bepaald en vergeleken met de donorstam.
De aanwezigheid van plasmiden in donorstammen en transconjuganten zal worden geanalyseerd m.b.v. standaard protocollen. Voor kleinere plasmiden kan dat met relatief eenvoudige extractiemethoden, voor grotere plasmiden is dat een uitdaging. Vervolgens kunnen de plasmiden verder worden gekarakteriseerd. Er vindt analyse van resistentiegenen op plasmiden plaats en tenslotte wordt een methode operationeel gemaakt om plasmiden te kunnen genotyperen (MLST).

Resultaten

- Plasmiden in int-positieve isolaten zijn gekarakteriseerd
- Koppeling van resistentiegenen op plasmiden
- Een genotyperingstechniek is ontwikkeld voor plasmiden. Deze wordt toegepast op plasmiden waarop ESBLs aanwezig zijn.
Voor actuele resultaten kunt u contact opnemen met de projectleider.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Resistance against several groups of antibiotics (multiresistance) is an increasing problem in Enterobacteriacea isolated from farm animals. In broilers well over 50% of the isolates is resistant against at least three antibiotic classes. There is a lack of knowledge on the underlying molecular mechanisms and the epidemiology of (linked) resistance genes.

Research objectives:
This project characterizes the plasmids and its resistance genes of multiresistant Enterobacteriaceae isolated from poultry.

Results and products:

- Plasmids of int-positive strains have been characterized
- More knowledge of linked resistance genes on different plasmids
- A genotyping system for plasmids harbouring extended betalactamase genes (ESBLs) will be developed..
- For actual results, please contact the project leader, Dik Mevius

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. D.J. Mevius

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21100 Bioinformatica, biomathematica
D22100 Microbiologie
D23340 Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie