KNAW

Onderzoek

Hi-Health KB8 samenwerking KB5

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Hi-Health KB8 samenwerking KB5
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337306

Samenvatting

Doel
Veterinair bestaat er behoefte aan objectieve en valide parameters die meer inzicht kunnen geven in de ziekte- en gezondheidaspecten van landbouwhuisdieren. Behalve als middel voor het vaststellen en bewaken van een status van bedrijven kan het mogelijk ook worden ingezet in early warning monitoringssystemen, en wordt tegemoetgekomen aan de toenemende wens van consument en samenleving naar een duurzaam veehouderijsysteem waarbij gezondheid en welzijn van dieren geborgd zijn.
Relevante indicatoren kunnen worden toegepast in early warning monitoring evenals in het kader van duurzame veehouderij
Tevens zouden deze gebruikt kunnen worden in een beslisboom voor het al dan niet toepassen van antibiotica. Het is daarmee een hulpmiddel voor het zorgvuldig, selectief en restrictief gebruik van diergeneesmiddelen.

Werkwijze
- Met behulp van proteomics vaststellen en valideren van eiwitten om ziektestatus van varkens te kunnen bepalen. Hiervoor worden serummonsters genomen van dieren die al dan niet (experimenteel) geïnfecteerd zijn met verschillende, voor de varkenssector relevante, pathogenen. De verkregen eiwitspectra zullen worden onderzocht op potentiële biomarkers.
- Potentiele eiwitmarkers zullen worden geïdentificeerd. De data zullen worden gecombineerd met de data uit het KB5 HiHealth-project om de relevantie te bepalen van de gevonden potentiële biomarkers.

Resultaten
- Een dataset + biobank van experimentele en veldinfecties en bijbehorende controledieren opstellen. Hierbij zal een aantal bacteriële, virale en parasitaitre infecties worden meegenomen.
- Expertise wordt opgebouwd op het gebied van (a)specifieke parameters voor ziekte en gezondheid en in hoeverre deze mogelijk kunnen worden ingezet als objectieve en meetbare indicatoren.
- Biomarkers identificeren voor het vroeg vaststellen van infecties

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In the pig industry, monitoring herd health status is of increasing importance, both for economic as for public health reasons. However, objective measurement of health is difficult. This project aims to provide tools for objective measurement of health and/or disease status in the form of biomarkers that can be used for early warning monitoring of animal disease.

Research objectives:
Serum samples from animals that are experimentally infected with different infectious agents (bacterial, viral and parasitical pathogens) will be analyzed. Using proteomics technology, we will search for proteins that can be used as biomarkers for early detection of diseases. Suitable proteins will be identified and evaluated.

Results and products:

- This project will result in a dataset and biobank of experimental infections in pigs (with control animals). This will include bacterial, viral and parasitological infections.
- Expertise will be gained with regard to (non)specific indicators for health and disease and how to use these as objective markers in pig industry.
- The ultimate goal is to identify suitable biomarkers that can be applied for early detection of disease and/or health status of pigs.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. M.G.J. Blankvoort-Koene
Onderzoeker Prof.dr. M.A. Smits
Onderzoeker Dr. N. Stockhofe
Projectleider Dr.ir. Y. de Haas

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie