KNAW

Onderzoek

Cradle to Cradle

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cradle to Cradle
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337379

Samenvatting

Doel
Doel is een visiestuk te schrijven over de toepasbaarheid van het "Cradle to Cradle" (C2C)- concept op landbouwsystemen.
C2C is een relatief nieuw nieuw voor duurzaamheid. Paradigmas in het concept zoals afval=voedsel lijken op de circulaire principes in landbouw. De vraag is hoe het C2C-concept kan toegepast worden in landbouw systemen.

Werkwijze
Multidisicplinair Wageningen UR schrijfteam.

Resultaten
Inzicht in toepasbaarheid van het C2C-concept op landbouwsystemen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Cradle to cradle (C2C) is a relatively new concept for sustainibility. Paradigma's within the concept like waste=food resemble the circular princples in Agriculture. Question is: how does the C2C concept apply on agricultural systems?

Research objectives:
To write a position paper about the applicabiltiy of the C2C concept on agricultural systems.

Results and products:
Insight in the possibbilities for applying the C2C concept in agricultural systems.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.Ir. J.W. de Vries

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie