KNAW

Research

Validation of the nutrient emission model STONE: phase 2

Pagina-navigatie:


Update content


Title Validation of the nutrient emission model STONE: phase 2
Period 04 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1337474

Abstract

Description:
STONE, the national model to simulate nutrient losses, is used to predict effcets of changes in policy on the emission of nitrate and phopshorus to groundwater and surfacewater. In 2008 a protocol has been developed to validate STONE on data of data of the national mineral policy monitoring programme (LMM). This protocol has been used to validate the simulated manure applictaion and nitrate concentration in the groudnwater up to 2005. The forthcoming year (phase 2) the protocol will be improved and applied to validate concentrations in pipe drains en validate the simulated accumulation of P in the soil.

Research objectives:
The project aims for 2009 are:

- Improve the validation protocol by weighing the observations
- Apply the protocol for the validation of concentrations in drainwater, phosphorus concentrations and add data for 2006 and 2007 to the validation dataset
- Validate the accumulation of P by using the National sampling mappingunits (LSK) dataset

The projectgroup consists of STONE modellers, representatives of the LMM/BIN measurement network and (geo)statistic experts. The project consists of three seperate parts: improvement of the protocol, application of the protocol, validation on LSK). Results are discussed with a larger group of people involved in the modelling and the monitoring network and or policy advice.

Results and products:
The results of the project are:

- A method to weigh (scale) the model results en measurements to the level of indivual regions, farmtypes or the whole of the Netherlands
- Validation of STONE to both groundwater- and drainwater concentrations in LMM
- Validation of the P simulated P accumulation in STONE

Abstract (NL)

Doel
Het nationale nutrientenemissiemodel STONE wordt gebruikt voor het voorspellen van de effecten van beleid op de emissie van stikstof- en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. Voor de validatie van STONE op gegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in 2008 een protocol ontwikkeld. Dit protocol is toegepast op de validatie van STONE mbt. mestgift en nitraatconcentraties in het grondwater t/m 2005. In fase 2 zal het protocol verder verbeterd worden en toegepast worden op de validatie van drainwaterconcentraties en validatie van de fosfaatberekeningen.

Werkwijze
Het project richt zich in 2009 op:

- Verbeteren protocol validatie STONE door toevoegen van een opschalingstap
- Toepassing protocol op drainwater gegevens, fosfaatconcentraties en cijfers 2006-2007
- Validatie P-ophoping op de Landelijk Steekproef Kaarteenheden (LSK) dataset

Project zal uitgevoerd worden door werkgroepje(s) van STONE-modelleurs, LMM/BIN-deskundigen en (geo)statistici. Project is opgedeeld in drie onderdelen (verbetering protocol, toepassing protocol, validatie op LSK). Resultaten van alle onderdelen worden besproken met brede groep van betrokkenen en andere belangstellenden

Resultaten
Het resultaat van het project is:

- een methode voor het opschalen van modelresultaten en metingen naar het niveau van regio, bedrijfstype en heel Nederland
- Validatie van STONE op zowel grondwater- als drainwater gegevens van LMM
- Validatie van de in STONE gesimuleerde P ophoping in STONE.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C. van der Salm

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D16800 Computer simulation, virtual reality
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation