KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling Meta Natuurplanner

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling Meta Natuurplanner
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337491

Samenvatting

Doel
Voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen is kennis vereist over knelpunten in milieu-, water- en ruimtecondities in relatie tot actuele en beoogde biodiversiteit. Voor de toepasbaarheid in de producten van het PBL is het van belang dat deze kennis in een eenvoudig model beschikbaar is. Het doel van het project is om het effect van klimaat, waterregulerende functies en recreatie op natuur in verband met ecosystem services als extra condities toe te voegen aan het eenvoudig model (MetaNatuurplanner 1.0).

Werkwijze
In 2008 is aan de eerste versie van de MetaNatuurplanner 1.0 (waar LARCH 4.5 onderdeel van is) het effect van milieu- en watercondities op het potentieel voorkomen van planten, vlinders en vogels toegevoegd.

1. Eerst zal nagegaan worden op welke wijze de huidige rekenmethode vereenvoudigd kan worden om op een snellere (en minder foutgevoelige) manier scenario analyses door te kunnen rekenen.
2. Vervolgens zal het effect van klimaat, waterberging, vasthouden water en recreatie op de planten, vlinders en vogels worden ingeschat met behulp van vuistregels. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van reeds lopende onderbouwende studies naar het effect van klimaatverandering en het effect van recreatie op vogels. Wat betreft de waterfuncties zal nagegaan moeten worden welke natuurdoeltypen goed kunnen ontwikkelen bij deze waterfuncties en welke typen zich niet goed kunnen ontwikkelen of zelfs geheel verdwijnen.

Voor de huidige situatie en de EHS in 2018 zal een analyse met de MetaNatuurplanner 2.0 worden uitgevoerd en de resultaten zullen worden vergeleken met de analyses van de huidige versie (eind 2008).

Resultaten
Nieuwe versie 2.0 van de MetaNatuurplanner waarin naast effect van milieu-, water- en ruimtecondities ook het effect van klimaatverandering, waterberging, vasthouden water en recreatie meegenomen kan worden. Deze nieuwe versie kan gebruikt worden voor assessments, Natuurverkenning 2010/2011 (Ecosystem Services), Natuurbalans 2010, Natuurbalans 2011 en doelbereiking monitor Nota Ruimte.
Een WOT- rapport met daarin de gemaakte aanpassingen aan de MetaNatuurplanner en een beschrijving van het effect van de extra factoren (klimaat en recreatie) op de planten, vlinders en vogelsoorten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. R. Pouwels

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18140 Natuur en landschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie