KNAW

Onderzoek

Graadmeters kwaliteit en condities voor zoet water

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Graadmeters kwaliteit en condities voor zoet water
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337492

Samenvatting

Doel
1. Het ontwikkelen van een methodiek waarmee de kwaliteit c.q. doelrealisatie van de zoete aquatische natuur op lokaal niveau is aan te geven en het opleveren van een eerste resultaat op nationaal niveau voor de watertypen sloten, meren en beken.
2. Het ontwikkelen van een eenvoudig (meta)model (of het verbeteren van zo n bestaand model) dat inzicht geeft in knelpunten in milieu-, water- en ruimtecondities in relatie tot de actuele en beoogde biodiversiteit; dit model dient ook een koppeling te kunnen leggen met de duurzame instandhouding van de biodiversiteit.

Werkwijze
Deelproject 1: Kwaliteit/doelrealisatie zoete aquatische natuur

Het onderdeel graadmeterontwikkeling zoete aquatische natuur bouwt voort op aanpak in de Natuurbalans 2008 (NB08). In de NB08 is de gepresenteerde aquatische natuurkwaliteit gebaseerd op de uitgangspunten van de KRW en het waterbeleid. Er wordt nader onderzocht in hoeverre dit tot dezelfde resultaten leidt als wanneer men uitgaat van de uitgangspunten van het natuurbeleid. Hiertoe worden opties voor graadmeters aquatische natuur voor sloten, meren en beken verkend, toepasbaar gemaakt en getoetst. De toetsingsresultaten worden vergeleken met de resultaten uit de KRW. De ruimtelijke basis is gevormd door de kaart aquatische natuur die is vervaardigd voor de NB08. De verkregen resultaten uit dit project worden op nationale schaal voor de watertypen sloten, meren en beken op kaart weergegeven. Hiertoe wordt een aggregatietechniek ontwikkeld.
Deelproject 2: Eenvoudig (meta)model condities behoud aquatische biodiversiteit
Er is behoefte aan een eenvoudig (meta)model waarin milieu, water- en ruimtecondities voor een duurzaam behoud van aquatische biodiversiteit / natuurkwaliteit zijn opgenomen. Bij de ontwikkeling/uitwerking van dit model wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande KRW- en RHK-modellen. De basis voor uitspraken met het eenvoudige model zijn natuurdoeltypen of aggregatie daarvan, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de typologie├źn van Natura 2000 en KRW.

Resultaten
Beoogde resultaten:

- Rapportage fase 1: Kwaliteit/doelrealisatie zoete aquatische natuur: aanpak en eerste resultaat.
- Rapportage fase 2: Beschrijving en onderbouwing van het eenvoudige model en eerste uitkomsten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie