KNAW

Onderzoek

Metamodellering Natuurplanner 2008

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Metamodellering Natuurplanner 2008
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337505

Samenvatting

Doel
De Natuurplanner is een complex stelsel van modellen dat uitspraken doet over de verwachte verandering in natuurwaarde als gevolg van veranderingen in depositie, hydrologie en beheer. Er is behoefte aan een eenvoudige beschrijving van het gedrag van de Natuurplanner, bij voorbeeld in de vorm van regressievergelijkingen of van vuistregels voor effect-ingreep relaties.

Werkwijze
De reeds beschikbare database van Van der Hoek & Heuberger ((2006) met uitkomsten uit de Natuurplanner wordt gebruikt als uitgangspunt. Per vegetatietype worden regressieberekeningen uitgevoerd, en de uitkomsten daarvan worden samengevat in vuistregels. Deze zullen worden getoetst in een expertworkshop.

Resultaten
Dobben, H.F. van (2009) Meta-model van de Natuurplanner. WOt rapport xx, Wageningen, WOT N&M.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
There is a need for knowledge about changes in vegetation resulting from changes in nutrient deposition levels, hydrology and management. These changes are specified as changes in ecological value , in terms of the occurrence of individual species and vegetation types. One aspect that requires further study is the way in which ecological value is characterised.

Research objectives:
The Nature Planner is a system of models that predicts changes in ecological values resulting from changes in nutrient deposition, hydrology and management. There is a need for a simple description of the behaviour of the Nature Planner system, for instance in the form of regression equations or rules-of-thumb for the relations between interventions and effects.

Results and products:
Dobben, H.F. van (2009) Meta-model of the Nature Planner system. (In Dutch) WOT Report No. xx, Wageningen WOT N&M.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.F. van Dobben

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18140 Natuur en landschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie