KNAW

Research

New Technology in Personnel Selection

Pagina-navigatie:


Update content


Title New Technology in Personnel Selection
Period 09 / 2007 - 10 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1337562
Data Supplier Website Kurt Lewin Instituut

Abstract (NL)

Oostrom bestudeerde of multimediatests toekomstig werksucces en studiesucces beter kunnen voorspellen dan traditionele tests, en hoe sollicitanten het maken van multimediatests ervaren. Uit haar onderzoek blijkt dat multimediatests in staat zijn interpersoonlijke competenties van sollicitanten in kaart te brengen en werksucces en studiesucces beter kunnen voorspellen dan traditionele tests. Daarnaast bleek dat sollicitanten positief reageren op multimediatests. Sollicitanten zagen een duidelijk verband tussen de multimediatests en de te verrichten taken in de toekomstige baan. Dat sollicitanten multimediatests gunstig beoordelen, is volgens Oostrom een belangrijk motief voor het gebruik van dit type test in de selectiepraktijk. Als sollicitanten positief zijn over de selectieprocedure van een organisatie, zijn zij eerder geneigd om de aangeboden baan te accepteren en de organisatie aan te raden aan anderen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. M.P. Born
Supervisor Prof.dr. H.T. van der Molen
Co-supervisor Dr. A.W. Serlie
Doctoral/PhD student Dr. J.K. Oostrom

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation