KNAW

Onderzoek

Duurzame voedselproductie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Duurzame voedselproductie
Looptijd 02 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337567

Samenvatting

Doel
Onderhavige fact-finding studie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), als onderdeel van een omvangrijke studie van PBL naar het verduurzamen van de eiwitvoorziening . De fact-finding studie dient inzicht te verschaffen in de gevolgen van de huidige productie en consumptie van dierlijk eiwit (vis, vlees, zuivel, eieren) op landgebruik/biodiversiteit, broeikasemissies en vermesting/eutrofiering in de Europese Unie (EU-27) en Nederland.

Toelichting
De productie en consumptie van dierlijke producten (vis, vlees, zuivel) door mensen is één van de belangrijkste oorzaken van de aantasting van biodiversiteit op land en in de oceanen. Bovendien draagt de dierlijke productie bij tot forse broeikasgasemissies, watergebruik en watervervuiling. Ook is er maatschappelijke discussie rondom het houden van dieren (dierenwelzijn). De verwachtingen van verschillende internationale organisaties, zoals FAO en IFPRI, is dat de dierlijke productie met 30-50% zal toenemen tot 2030, vanwege de groei van wereldbevolking en de toename van de gemiddelde consumptie van dierlijk eiwit per hoofd van de bevolking. De centrale vraag van onderhavig project is wat zijn de gevolgen van de huidige en toekomstige dierlijke productie voor de leefomgeving (landgebruik/biodiversiteit, broeikasemissies, vermesting/eutrofiering, armoede/honger/voedselprijzen en dierenwelzijn). Deze vraag sluit aan bij diverse actuele beleidsvragen van Nederlandse en Europese overheden en Internationale conventies.

Werkwijze
De fact-finding wordt uitgevoerd op basis van bestaande informatie. De volgende activiteiten worden onderscheiden:

1. literatuurstudie en vraagarticulatie
2. conceptualisatie en afbakening
3. modelaanpassing en modelberekeningenanalyse van de model resultaten en de oorzaak-gevolg ketens
4. rapportage van de facts

Resultaten
- Bijdrage aan gezamenlijke rapportage van PBL en WUR over de fact-finding studie
- Bijdrage aan hoofdstuk in de Milieubalans 2009
- Een gezamenlijke publicatie in wetenschappelijk tijdschrift

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The consumption of animal protein by humans in EU-27 is relatively large and is suggested to have a relatively large impact on landuse, bioviversity, greenhouse gas emissons, nutrient balances and eutrophication of the environment in EU-27 as well as elsewhere (through imports).

Research objectives:
The aim of this fact-finding study is to analyze the effects of animal protein consumption in Europe on landuse, biodiversity, greenhouse gas emissons, nutrient balances and eutrophication of the environment in EU-27.

Results and products:

- Contribution to a chapter in the Annual Environmental Assessment Report of the National Environmental Assessment Agenct (PBL)
- Contributions to the fact finding study
- Contribution to a manuscript to be submitted to a scientific journal

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie