KNAW

Research

Microlab

Pagina-navigatie:


Update content


Title Microlab
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1337592

Abstract

Description:
Increasing the (societal) value of the collected data.

Research objectives:
The goal of this project is to provide access to FADN data to researchers from other organizations. This access is subject to strict regulations in order to guarantee the privacy of FADN participants.

Results and products:
- Availability of physical facilities for using FADN data; computer with restricted communication options.
- Use of FADN for scientific research purposes.

Abstract (NL)

Doel
Om de maatschappelijke waarde van de verzamelde gegevens uit het Bedrijven-Informatienet zo groot mogelijk te doen zijn, is het voor onderzoekers van andere instellingen onder strikte voorwaarden mogelijk toegang te krijgen tot individuele gegevens van het Bedrijven-Informatienet. Hiermee worden de gegevens-verzamelingen met een infrastructureel karakter zo veel mogelijk ten dienste gesteld van de ontwikkeling en instandhouding van de kennisinfrastructuur in Nederland. Beperkingen vloeien voort uit de privacywetgeving en de rechtsbescherming op het gebied van het intellectuele eigendom van het LEI, DLO en LNV.

Dit project is gericht op het laten functioneren van het Microlab. Naast het behandelen van aanvragen volgens de vastgestelde procedure valt het beheer van de fysieke faciliteiten onder dit project.

Werkwijze
In behandeling nemen en beoordelen onderzoeksvoorstellen.
Bij goedkeuring:
- Gereed maken van dataset voor onderzoek Beoordelen concept publicaties op naleven privacy richtlijnen
- De momenten van de activiteiten is sterk afhankelijk van binnenkomende verzoeken.

Resultaten
- Product: beschikbaarstelling micro economische data voor onderzoeksdoeleinden.
- Informatieverstrekking binnen het LEI en naar potentiƫle gebruikers van het microlab.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H.C.J. Vrolijk

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18200 Plant production and animal production

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation