KNAW

Research

Making sense of sensor data: detecting clinical mastitis in automatic milking systems

Pagina-navigatie:


Update content


Title Making sense of sensor data: detecting clinical mastitis in automatic milking systems
Period 06 / 2006 - 11 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1337697

Abstract

The main objective of this project is to improve the detection of abnormal milk and mastitis with automatic milking (AM). Specific objectives are to develop software modules that process AM sensor data to 1) detect and separate abnormal milk, 2) detect mastitis, and 3) determine the most likely mastitis causing pathogen. The software modules will be developed using data mining techniques. Data mining can be described as the process of finding new and potentially useful knowledge from existing large databases.

Abstract (NL)

Claudia Kamphuis heeft onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om klinische mastitis (zichtbare uierontsteking) en de veroorzaker hiervan beter op te sporen bij automatische melksystemen. Een tijdige detectie van de aandoening is van groot belang, omdat koeien met een zichtbare uierontsteking zo snel mogelijk behandeld moeten worden. De promovenda verzamelde op negen melkveebedrijven met in totaal twaalf melkrobots (sensor)gegevens van koeien met uierontsteking. Normaliter gebruikt een melkrobot sensorinformatie om koeien met een uierontsteking op een controlelijst te zetten, maar niet alle verdachte koeien worden opgespoord. Daarnaast komen er ook veel koeien ten onrechte op de controlelijst. Kamphuis heeft daarom een slimme rekenmethode toegepast die verdachte koeien beter opspoort met sensorgegevens, en die minder vaak gezonde koeien als verdacht beschouwt. Bovendien lijkt de rekenmethode sensorgegevens te kunnen gebruiken om een voorspelling te doen van de bacteriesoort die de uierontsteking veroorzaakt. Dat is weer van invloed op de behandeling. Ook heeft Kamphuis een nieuw soort sensor getest die het opsporen van uierontstekingen verbeterde. Deze nieuwe sensor meet het aantal cellen per milliliter melk, in tegenstelling tot de meer gangbare sensor die de geleidbaarheid van de melk meet.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.A.P. Heesterbeek
Co-supervisor Prof.dr.ir. H. Hogeveen
Co-supervisor Dr.ir. H. Mollenhorst
Doctoral/PhD student Dr. C. Kamphuis

Classification

D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation