KNAW

Onderzoek

Weren van roofvogels uit de kippenuitloop

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Weren van roofvogels uit de kippenuitloop
Looptijd 03 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337768

Samenvatting

Doel
Manieren vinden om roofvogels te weren uit de kippenuitloop en zo de uitval door predatie te verminderen.

Werkwijze
Op één biologisch pluimveebedrijf worden verschillende maatregelen uitgeprobeerd om een indruk te krijgen wat haalbaar is en of de uitval vermindert. Mochten de resultaten daartoe aanleiding geven, dan kan in een volgend jaar een groter onderzoek naar dit onderwerp gedaan worden.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten:
In 2009 worden 3 manieren uitgeprobeerd om roofvogels te weren:

- Onsmakelijk maken van kippenkadavers waardoor roofvogels het eten van kippen associëren met misselijkheid en ze daarna niet meer willen eten.
- Onaantrekkelijk maken van de rustplaatsen van de roofvogels met schrikdraad.
- Het spannen van draden over de uitloop om roofvogels te verhinderen daar te vliegen.

Resultaten
- Verslag
- Biokennis nieuwsflits

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In many organic chicken outdoor runs the amount of shelter by means of trees and bushes is increasing. It seemed that this not only leads to more chickens using the outdoor run, but also to higher mortality caused by birds of prey.

Research objectives:
Find measures of keeping out birds of prey from chicken outdoor runs and decrease mortality caused by predation.

On one organic farm several methods will be tested to get an impression of the effectiveness of the measures. In case of good perspectives the results might be a reason for further research in the future. The measures to be tested are:

- Make dead chickens very not tasty in order to let the birds of prey associate eating chicken with becoming sick and deciding not to eat chicken anymore.
- Make resting sites of birds of prey unattractive with electric fencing.
- Spreading of wires above the outdoor run in order to prevent the birds of prey from flying there.

Results and products:
- report
- internetarticle (www.biokennis.nl)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.W.P. Bestman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D18220 Veeteelt
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie