KNAW

Onderzoek

Rassen, eiwitbron in de voeding en ruien bij leghennen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Rassen, eiwitbron in de voeding en ruien bij leghennen
Looptijd 04 / 2009 - 04 / 2014
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337769

Samenvatting

Doel
1. Ontwikkeling van leghenkruisingen die specifiek zijn aangepast aan biologische en andere low input systemen
2. Aanbevelingen kunnen doen mbt het optimaliseren van pluimveevoeders
3. Aanbevelingen kunnen doen mbt het ruien en langer aanhouden van leghennen Werkwijze
Fokken van nieuwe kruisingen op basis van wensen uit de sector

1. Onderzoek naar welke kruisingen gebruikt worden op totaal 300 bedrijven met biologische of vrije uitloop leghennen in Nederland, Zwitserland en Frankrijk. Vervolgens worden deze 300 bedrijven ingedeeld in verschillende groepen op basis van kruisingen en bedrijfssysteem.
2. Selectie van ca 120 bedrijven (uit bovenstaande 300) die gegevens van hun koppels aanleveren tbv berekeningen aan de zg genotype-milieu interacties . Dwz dat gekeken wordt hoe de verschillende kruisingen het in de verschillende huisvestingssystemen doen. Gegevens die moeten worden aangeleverd, hebben betrekking op kruising, huisvestingssysteem, technische gegevens, eikwaliteit, gezondheid, gedrag en economische gegevens.
3. Workshop met pluimveehouders en ketenpartijen waarin fokdoelen voor biologische en low input systemen worden benoemd.
4. Er zullen door Hendrix Genetics enkele aangepaste kruisingen geproduceerd worden voor de biologische en low input legpluimveehouderij. Deze nieuwe kruisingen zullen worden getest op praktijkbedrijven, hetgeen overigens deels na het officiƫle einde van dit project plaats vindt.

Experimenteel onderzoek naar de invloed van genetische achtergrond, voer, (diervriendelijk) ruien en langer aanhouden op technische prestaties, diergezondheid en welzijn

1. Er worden voerproeven gedaan met enkele commercieel relevante kruisingen van Hendrix Genetics/Isa. Gekeken wordt hoe deze kruisingen het doen onder drie verschillende voerregimes waarin gewerkt wordt met a) een 100% biologisch voer waarin de aminozuurverhouding niet in balans is, b) een low input -voer, waarin eventuele disbalans wordt gecompenseerd met synthetische aminozuren en c) een biologisch voer waarin aminozuurtekorten worden aangevuld met dierlijke producten, bijv. vismeel.
2. Er worden praktijkproeven gedaan met verschillende manieren van (diervriendelijk) ruien en het langer aanhouden van dieren zonder ruien. Meegenomen worden: kruising, verenpikken, technische gegevens en gezondheid.

Effect van kruisingen en houderijomstandigheden op eikwaliteit
Eieren uit bovenstaande onderzoeken zullen worden onderzocht mbt samenstelling, kleur, houdbaarheid, smaak, etc.

Resultaten
- Workshop met pluimveehouders en ketenpartijen waarin fokdoelen worden benoemd.
- Rapporten
- Wetenschappelijke artikelen
- Artikelen in vakbladen voor de pluimveesector
- Hoofdstuk in het (Engelstalige) handboek Fokkerij

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
A part of the problems concerning animal health and welfare on organic and low input farms is related to the genetic background of the animals and the degree of adaptation to the system in which they are being kept. Until now there used to be no direct contact between poultry farmers, their chain partners and breeders. This project investigates how different breeds are doing on commercial farms and what are the demands of the farmers and other parties within the egg chain. Based on the results, breeding company Hendrix Genetics will develop some new trial breeds, which will be tested on commercial farms.
At the same time it will be investigated how existing and the newly developed breeds are acting under different feeding regimes (organic, whether or not supplied with synthetic amino acids or animal protein), moulting and prolonged use.
Finally the influence of above mentioned aspects on egg quality parameters will be investigated.

Research objectives:

1. Development of laying hen breeds specifically adapted to organic and low input systems.
2. Give advice concerning the optimalisation of poultry feed. br>3. Give advice concerning the moulting and prolonged use of laying hens.

Results and products:

- Reports
- Scientific articles
- Articles for farmers magazines
- Chapter for an (English) handbook on animal breeding

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. F.R. Leenstra

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie