KNAW

Research

Prevention of feather pecking in organic rearing layers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prevention of feather pecking in organic rearing layers
Period 01 / 2009 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1337772

Abstract

Description:
Mortality and damage due to feather pecking in organic layer flocks in Holland has decreased over recent years. However, feather pecking still causes major head aches for both rearer and layer farmers.

Research objectives:

- Evaluate form and effectiveness of measures taken against feather pecking in rearing flocks.
- Offer solutions for some persistent bottlenecks.
- Develop total concept how to rear laying birds as optimal as possible

Results and products:
Several brochures and articles in 2009 and 2010

Abstract (NL)

Doel
- Het inventariseren van toegepaste maatregelen, ervaringen met effect op technische resultaten en consequenties qua arbeid en kosten.
- Aanbevelen welke maatregelen in welke situaties of onder welke omstandigheden het beste werken.
- Een werkwijze vinden om de maatregelen die toegepast worden in de opfok, optimaal aan te laten sluiten op de situatie in de leg.
- Komen tot een totaalconcept voor de optimale opfok van biologische leghennen waarin verenpikken en henkwaliteit centraal staan.

Indien bereikt kan worden dat opfokhennen en dus ook leghennen minder verenpikken, dan draagt dat op verschillende manieren bij aan een duurzame veehouderij, te weten: een beter dierenwelzijn, een lager voerverbruik, een langere aanhoudingsduur en een betere eikwaliteit.

Werkwijze
Activiteiten

- Een eenvoudig beoordelingssysteem ontwikkelen waarbij de kwaliteit van het afgeleverde eendagskuiken beoordeeld kan worden. Hiermee wordt geprobeerd in een vroeg stadium te herkennen welke mogelijke problemen met een koppel verwacht kunnen worden.
- Inventariseren van toegepaste maatregelen, resultaten en kosten op zoveel mogelijk biologische opfokbedrijven. Rekening houden met specifieke omstandigheden en seizoenen.
- Afstemmen en verfijnen van maatregelen die op basis van ervaringen en resultaten de beste resultaten geven.
- Uitproberen van maatregelen die uit recent onderzoek naar voren zijn gekomen, b.v. het verdunnen van voer met drager die laag in energie is (er is b.v. geƫxperimenteerd met 10-15% zand of haverdoppen).
- Afstemmen van maatregelen in de opfok op situatie in de leg. Dit kan b.v. aan de hand van checklist van 10 voor de hand liggende maatregelen die door legpluimveehouder aangeven kunnen worden.
- Niet afleren maar stimuleren van het grondgericht pikken en het stofbaden.
- In kaart brengen van de mogelijkheden en benutting van de uitloop, ook t.a.v. ruwvoer.

Betrokkenheid sector

- Diverse opfokkers hebben aangegeven zeer geĆÆnteresseerd te zijn. Zij hebben bijgedragen aan dit voorstel en hebben medewerking toegezegd in uitvoerfase.
- Met de broederijen zal een heldere werkvorm worden afgesproken.
- Er heeft afstemming plaatsgevonden met diverse (fundamentele) onderzoekers die binnen WUR aan hetzelfde onderwerp werken. Er is afgesproken te kijken naar verdere afstemming.
- Er vindt afstemming plaats met vergelijkbare projecten die voor de gangbare pluimveehouderij uitgevoerd worden.
- Er zal uitwisseling van ervaringen en resultaten plaats vinden met de deelnemers van de studieclub opfok uit het Bedrijfsnetwerk Biologische Pluimveehouderij.

31/7/2009: go/no-go voor 2010

Resultaten
- Biokennisbericht: september 2009
- Artikel in vakblad: oktober 2009
- Totaalconcept ( kookboek ) met praktische aanbevelingen voor biologische opfokhennen op basis van de resultaten en ervaringen oktober 2010

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.P. Wagenaar

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22300 Animal ethology, animal psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation