KNAW

Research

Operationalise Nature questions Green spine

Pagina-navigatie:


Update content


Title Operationalise Nature questions Green spine
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1337834

Abstract (NL)

Doel
We willen samen met vertegenwoordigers van rijk en provincie en enkele ecologisch deskundigen het hele traject van de Groene Ruggengraat langslopen, kijken welke natuurwaarden aanwezig zijn, wat het provinciale natuurbeleid behelst om die waarden in stand te houden en te ontwikkelen, wat de verbindingsopgaven zijn die daaruit voortkomen en die door de Groene Ruggengraat zou moeten worden geaccomodeerd. Hierbij willen we een graag dat een deskundige op het gebied van de Robuuste Verbinding Natte As vanuit Alterra die overzicht heeft over de materie, stevig staat en een standpunt durft in te nemen, deelneemt aan de workshop en daaraan actief meedenkt.

Werkwijze
Op 17 april organiseert het ministerie van LNV samen met de Groene Hart provincies een workshop waarin verkent zal worden hoe de ecologische doelen voor de Robuuste Verbinding Natte As in het Groene Hart: de Groene Ruggengraat, gedifferentieerd naar ecologische verbindingsopgave per deeltraject, kunnen worden geoperationaliseerd. Uitgangspunt daarbij zijn de in 2003 tussen LNV en Provincies bestuurlijk gemaakte afspraken

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. W. Geertsema

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation