KNAW

Research

Subtle activation of sustainability values to enhance sustainable choice

Pagina-navigatie:


Update content


Title Subtle activation of sustainability values to enhance sustainable choice
Period 05 / 2008 - 08 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1337858
Data Supplier Website Kurt Lewin Instituut; Website UvT

Abstract

My PhD project is about the discrepancy between people's attitudes and behavior concerning sustainable behavior. People often say that living in a sustainable manner is important to them. However, few people do actually live in a sustainable way. In this project we try to reduce this discrepancy by using implicit techniques.

Abstract (NL)

Mijn aio-project gaat over de discrepantie tussen de attitudes en het gedrag van mensen met betrekking tot duurzaam gedrag. Veel mensen zeggen groene consumptie en duurzame ontwikkeling belangrijk te vinden. Toch leven maar weinig mensen op een duurzame manier. We onderzoeken in dit project hoe we met impliciete technieken deze discrepantie kunnen verkleinen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. Th.M.M. Verhallen
Doctoral/PhD student Dr. M.H.C. Meijers

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation