KNAW

Onderzoek

Uitbreidingsvragen bij Invasies, Ziekten en Plagen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Uitbreidingsvragen bij Invasies, Ziekten en Plagen
Looptijd 07 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337886

Samenvatting

Doel
· Het maken van een internet applicatie voor het melden van plagen
· Het maken van een internet applicatie voor het weergeven van meerjarige gegevens op uurhokkaart.

Achtergrond
Binnen het thema Actief soortenbeleid BO-02-013 (voorheen Biodiversiteit, soorten en Klimaatverandering BO-02-002) loopt het langjarige monitoringsprogramma Invasies, Ziekten en Plagen. Vrijwilligers verspreid over Nederland maken per briefkaart melding van het voorkomen van bepaalde insecten. De meldingen worden centraal verwerkt en geïnterpreteerd door Alterra. Deze interpretatie biedt zicht op mogelijk schadelijke of plaagvormende insecten, informatie die terreinbeheerders nodig hebben om te besluiten over al dan niet ingrijpen. Omdat de 'vlakdekkendheid' van de monitoring afhankelijk is van de meldingen van deze vrijwiligers is het belangrijk deze vrijwilligers enthousiast te houden. Een van de middelen om dat te doen is het mogelijk maken dat de vrijwilligers via een website direct de melding kunnen doen (nu kan dat alleen per briefkaart) en om te zorgen dat de website zelf goed beheerbaar is.

Op dit moment worden voorgedrukte meldingskaarten verstuurd naar alle 450 waarnemers. Een aantal waarnemers gebruikt deze kaarten wel maar geeft in toenemende mate de waarnemingen per email door. Vrijwilligers vragen steeds vaker naar de mogelijkheid om waarnemingen via internet in te voeren. Naast het gemak en de laagdrempeligheid voor de waarnemer levert dit betere waarnemingen en tijdsbesparing voor het project "Invasies ziekten en plagen".

Een andere gewenste applicatie is om gegevens uit de meerjarige database direct zichtbaar te maken op een uurhokkaart. Dit maakt analyse van het lokaal voorkomen en verschuiven van plaaginsecten van jaar tot jaar mogelijk.

Werkwijze
De website www.natuurkalender.nl maakt ook gebruik van vrijwilligers voor het doen van meldingen. Er wordt gekeken of en in hoeverre gebruik gemaakt kan en mag worden van een soortgelijke internetapplicatie die voor www.natuurkalender is ontwikkeld.
Indien de applicatie nieuw moet worden gemaakt wordt een applicatie maken waarbij waarnemers (met een password) via uitrolschermpjes de insectensoort, boomsoort etc. op een snelle manier kunnen invoeren in een tijdelijke database, die na controle kan worden toegevoegd aan de meerjarige database.

Resultaten
Er is een internetapplicatie gemaakt om het digitaal melden van insectenplagen door waarnemers mogelijk te maken. Na het inloggen kan men via uitrolschermpjes gemakkelijk boomsoort, insectennaam etc. invullen. De locatie kan men i.p.v. uurhoknummers nu via Google-earth op de landkaart bepalen. De waarnemingen komen in een tijdelijke database terecht die na screening aan de grote database (sinds 1946) worden toegevoegd.

Het melden is gekoppeld aan de website www.insectenweb.nl > melden insectenplagen > hier digitaal melden.

Ook zijn er applicaties gemaakt waarmee "met een druk op de knop" staafgrafieken over het jaarlijkse voorkomen van insectensoorten zijn te maken en waarmee op eenvoudige wijze verspreidingskaarten van plaaginsecten te maken zijn. De genoemde toepassingen zijn niet door het publiek benaderbaar. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoek (analyses, grafieken en kaarten voor publicaties).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider L.G. Moraal

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie