KNAW

Research

40 kg bell pepper

Pagina-navigatie:


Update content


Title 40 kg bell pepper
Period 10 / 2008 - 03 / 2010
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/175642
Research number OND1338061
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Probleemstelling
De wens van de LC paprika is om een productie te halen van 40 kg/m2, terwijl de actuele productiecijfers van rood met moeite richting 30 kg/m2 gaan (bij de toppers). Het rapport van Peter Vogel (LTO Groeiservice, 2005) geeft richtingen aan voor verbetering.

Doelstelling
Verhoging van productie is belangrijk om het teeltrendement in paprika te verhogen. De ontwikkeling van productie blijft tot nu toe achter bij andere teelten. Nieuwe teeltconcepten moeten bijdragen aan productieverhoging. Dit zal gebeuren door knelpunten in de huidige teeltmethoden weg te nemen en een combinatie van technieken in één totaalconcept toe te passen.

Plan van aanpak
Door de zetting te sturen kan de assimilatenvraag in de toekomst afgestemd worden op het verwachte aanbod van assimilaten. Door de juiste plantbelasting te creëren kan de hoeveelheid assimilaten naar de vruchten gemaximaliseerd worden. Door voldoende vruchtgroei te realiseren kunnen assimilaten snel genoeg worden afgevoerd en is de fotosynthese maximaal. Door middel van gerichte metingen aan de plant en berekeningen kan een strategie ontwikkeld worden om de optimale plantbalans na te streven.

Om de benutting van het licht te verbeteren en de productie te verhogen wordt er diffuus glas gebruikt.Om het micro klimaat te verbeteren wordt er in verschillende perioden veschillende luchtcirculaties toegepast.Er wordt luchbevochtiging toegepast om een hoger CO2 niveau te realiseren

Resultaten
De productie van rode paprika Ferrari kan met ruim 10% worden verhoogd door tegelijkertijd luchtbevochtiging, luchtbeweging, diffuus glas en gewashandelingen toe te passen. De helft van de meerproductie is toe te schrijven aan een hogere CO2-concentratie door toepassing van luchtbevochtiging en minder ventilatie. Met een moderne productiekas zou er 35 kg/m2 per jaar geoogst moeten kunnen worden.

Voor een optimaal resultaat, kan een teler gebruik maken van plant- of groeimodellen; met beter inzicht in de gevolgen van klimaat op de plant en de productie kan hij zijn teeltbeslissingen verbeteren. Gedurende een teeltseizoen hebben drie telers een plantmodel gebruikt.

Het toegepaste model voorspelt de kans op zetting en de oogst op basis van gewasstand en het weer van de komende periode. De toepasbaarheid van het model is gedurende het seizoen zover verbeterd, dat de telers ermee verder wilden gaan. In een vervolgproject wordt het model verder praktijkrijp gemaakt.

Het Brix-getal in bladsteeltjes geeft een goede indicatie voor de hoeveelheid beschikbare assimilaten, zodat inzicht kan worden verkregen in de assimilatenverdeling over de plant. Met dit inzicht kan aan verbeterde sturing van het gewas worden gewerkt.

Wanneer de Brix-meting wordt gecombineerd met de assimilatenvraag kan een redelijke voorspelling van de zetting worden gegeven. Of deze voorspelling beter is dan gebruikelijke methoden kon niet uit de beschikbare gegevens worden beantwoord.

Related organisations

Related people

Researcher B.A. Eveleens-Clark
Researcher P. Lagas
Contact person J. Klap

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation