KNAW

Research

Leaf fertilisation lillies

Pagina-navigatie:


Update content


Title Leaf fertilisation lillies
Period 05 / 2009 - 11 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/294161
Research number OND1338160
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Onderzocht wordt of een gebrek of overmaat van bepaalde elementen in de bemesting tijdens de broei leidt tot de bladproblemen die in de praktijk worden waargenomen bij Oriëntals en LA Hybriden.

Resultaten
Tekort en overmaat van een aantal elementen tijdens de leliebroei hebben in dit onderzoek bladproblemen laten zien. Van de specifieke effecten was de bladschade door magnesiumgebrek het grootst; deze trad bij alle vier de gebruikte cultivars op.

Calciumgebrek gaf de bekende bladverbranding in drie van de vier cultivars en ijzergebrek leidde slechts bij één cultivar tot bladsymptomen. Een overmaat aan borium liet bij drie van de vier cultivars verdroogde bladpunten zien. Van gebrek of overmaat aan mangaan en fosfor zijn geen verschijnselen gezien.

Stikstofgebrek uitte zich in een lichte bladkleur en lichte takken bij de oogst. Een overmaat aan kalium gaf bij één cultivar een opstaande bloemstand.

Er kwamen op vrij grote schaal bruine bladvlekken voor, die niet aan een enkel element waren toe te schrijven. Een overmaat aan calcium voorkwam het optreden van deze bladvlekken volledig.

Het onderzoek is herhaald tijdens de winter, om de effecten voor die periode te onderzoeken, zie project "Bemesting leliebroei, fase 2"

Related organisations

Related people

Contact person P. van Boekel

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation