KNAW

Research

Business intelligence in the ornamental plant cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Business intelligence in the ornamental plant cultivation
Period 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/139211
Research number OND1338166
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Toepassingen van ICT bij bedrijven in de keten ter ondersteuning van hun interne processen neemt toe. Een onderbelicht aspect is de uitwisseling van operationele gegevens tussen partners in de keten, het verschaffen van transparantie over de keten en de intergratie daarvan voor besluitvorming in de eigen bedrijfsvoering. Gezien het karakter van de sierteeltketen, waar snelheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid essentieel zijn, verdient dit meer aandacht, geïnitieerd door een consortium van Lemkes, Emrys, Rijnconsult, FloraHolland, Wageningen UR en Erasmus Universiteit.

Doel van dit project: Het ontwikkelen van praktische tools voor het intelligent gebruik van operationele gegevens met als doel de concurrentiepositie van het NL sierteeltcluster te versterken.

Resultaten
Business Intelligence als hulpmiddel om de keten te stroomlijnen. Het klinkt ingewikkeld, maar het kan. En het kan de sierteeltsector ook nog eens veel opleveren in termen van efficiency en kostenbeheersing. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek, inclusief praktijkpilot, dat heeft plaatsgevonden in de sierteeltsector.

Bovendien is er een blauwdruk ontwikkeld waarmee partijen in de keten inzicht krijgen in de manier waarop een Business Intelligence-traject kan worden aangepakt.

Related organisations

Other involved organisations

Royal Lemkes Group

Related people

Contact person Ir. P. Ravensbergen

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation