KNAW

Research

Consultancy: Grass strips under nursery trees

Pagina-navigatie:


Update content


Title Consultancy: Grass strips under nursery trees
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/294238
Research number OND1338187
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Kennis over voor- en nadelen van grasstroken in de teelt van laanbomen is versnipperd aanwezig. In dit project wordt alle kennis op een rij gezet en bij kwekers geïnventariseerd. De mogelijkheden van nieuwe (langzaamgroeiende) grasmengsels worden hierbij meegenomen. Resultaat is een advies voor de praktijk.

Resultaten
Op basis van waarnemingen in de teelt van lichte opzetters (3-4 maal verplante bomen maat 8/10 tot 20/25) is duidelijk geworden dat de toepassing van grasstroken altijd een verminderde diktegroei met zich meebrengt door concurrentie om water- en mineralen.

De mate van groeireductie is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals grassoort, grondsoort, boomsoort, weersomstandigheden e.d. De waargenomen groeireductie over een teeltduur van 2-3 jaar was met 15-28% het grootst op zandgrond.

Op kleigrond was deze iets lager, uiteenlopend van 13 tot 26%. De concurrentie om water en mineralen kan gedeeltelijk worden opgeheven door o.m. andere vormen van onderbegroeiing, langzaam groeiende grasmengsels of het toepassen van irrigatie of fertigatie. Deze maatregelen brengen echter extra investeringen dan wel risico s met zich mee.

Voordelen van de grasstroken zijn o.a. een beter beeld, verbeterde berijdbaarheid, vermindering van het herbicidegebruik en bevordering van natuurlijke vijanden.

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18240 Forestry
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation