KNAW

Onderzoek

Consultancy: Toepassing grasstroken onder laanbomen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Consultancy: Toepassing grasstroken onder laanbomen
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/294238
Onderzoeknummer OND1338187
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Kennis over voor- en nadelen van grasstroken in de teelt van laanbomen is versnipperd aanwezig. In dit project wordt alle kennis op een rij gezet en bij kwekers geïnventariseerd. De mogelijkheden van nieuwe (langzaamgroeiende) grasmengsels worden hierbij meegenomen. Resultaat is een advies voor de praktijk.

Resultaten
Op basis van waarnemingen in de teelt van lichte opzetters (3-4 maal verplante bomen maat 8/10 tot 20/25) is duidelijk geworden dat de toepassing van grasstroken altijd een verminderde diktegroei met zich meebrengt door concurrentie om water- en mineralen.

De mate van groeireductie is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals grassoort, grondsoort, boomsoort, weersomstandigheden e.d. De waargenomen groeireductie over een teeltduur van 2-3 jaar was met 15-28% het grootst op zandgrond.

Op kleigrond was deze iets lager, uiteenlopend van 13 tot 26%. De concurrentie om water en mineralen kan gedeeltelijk worden opgeheven door o.m. andere vormen van onderbegroeiing, langzaam groeiende grasmengsels of het toepassen van irrigatie of fertigatie. Deze maatregelen brengen echter extra investeringen dan wel risico s met zich mee.

Voordelen van de grasstroken zijn o.a. een beter beeld, verbeterde berijdbaarheid, vermindering van het herbicidegebruik en bevordering van natuurlijke vijanden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon H. van Gent

Classificatie

D18240 Bosbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie