KNAW

Research

Coördinatie middelenpakket vollegrondsgroenten en paddenstoelen (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Coördinatie middelenpakket vollegrondsgroenten en paddenstoelen (NL)
Period 01 / 2007 - 12 / 2012
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/283880
URL http://edepot.wur.nl/283860
URL http://edepot.wur.nl/283882
Research number OND1338209
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving:
Het doel van dit project is het garanderen van een effectieve en duurzame gewasbescherming in de vollegrondsgroenten- en paddenstoellenteelt met name gericht op het beschikbaar maken en houden van gewasbeschermingsmiddelen.

De coördinator inventariseert knelpunten, realiseert vrijstellingen, ontheffingen en uitbreidingen, overlegt met belanghebbenden in de sector en beoordeelt of initieert onderzoek.

Resultaten:
Het project coördinator effectief middelen pakket is een van de meest aansprekende projecten in de vollegrondsgroenteteelt. Het project beoogt toelatingsprocedures voor gewasbeschermingsmiddelen te versnellen, te initiëren en te verbreden. Hiervoor is een coördinator aangesteld die op basis van contacten met sectorgenoten, overheid, toelatingshouders en andere betrokkenen kan beoordelen of toelatingsprocedures gericht kunnen worden op vollegrondsgroente knelpunten.

Hiervoor zijn een aantal tools voorhanden. Een van de meest besproken tools is het gebruik van DVG of de voorganger van de regeling; de vrijstellingsregeling. Via deze regelingen zijn 21 toepassingen gerealiseerd. Daarnaast zijn er vele reguliere toelatingen gerealiseerd met medewerking en inspanning van de coördinator.

Naast concrete realisatie van toelatingen is er ook een belangrijke taak voor communicatie over procedures en perspectieven. Hiervoor is een werkgroep ingericht die als klankbord functioneert. Deze werkgroep wordt bezet door een aantal telers, onderzoekers en voorlichters. Ook het gewasgerichte netwerk van LTO wordt intensief gebruikt voor zowel voeding van de coördinator als communicatiemiddel richting de sector.

Related organisations

Related people

Contact person D. Vreedzaam

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation