KNAW

Research

Demonstration warning system tilia

Pagina-navigatie:


Update content


Title Demonstration warning system tilia
Period 01 / 2007 - 01 / 2010
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/295528
Research number OND1338216
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In de teelt van Tilia vormt de schimmel die bast en bladvlekkenziekte veroorzaakt (geslacht: Mycosphaerella) een groot knelpunt. Van 2004 t/m 2006 liep het project waarschuwingssysteem bast- en bladvlekkenziekte Tilia . In het project is een waarschuwingssysteem ontwikkeld, zodat het kleine aantal beschikbare middelen beter ingezet kan worden (moment van spuiten, aantal bespuitingen, afwisseling middelen). Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande modellen uit de fruitteelt en akkerbouw. Naast gegevens van een weerstation op de kwekerij, wordt gebruik gemaakt van weersvoorspellingen.

De eerste praktijkervaringen zijn positief: met bespuiting volgens het model kon de ziekte goed onderdrukt worden. De praktijk pakt het systeem door onbekendheid echter niet op. In dit demonstratieproject van 2 jaar wordt het model bij een bredere groep kwekers in twee regio s (Gelderland en Brabant) getoetst.

Aanvullend wordt financiering gevraagd bij de provincies Brabant en Gelderland. Hiermee kan het aantal deelnemers uitgebreid worden.

Resultaten
De deelnemende telers ontvingen gedurende het groeiseizoen op iedere werkdag een CERTIL-bericht via de fax. Opvallend waren de grote verschillen in spuitadviezen tussen de beide regio s.

Dit kwam voort uit de verschillen in temperatuur en vochtigheid tussen beide regio s. Gebleken is dat het gebruik van Certil over het algemeen de bast- en bladvlekkenziekte goed kan beheersen. In de praktijk zijn kleine aanpassing van de waarschuwingdrempel van CERTIL nodig.

Veel telers volgden de spuitadviezen niet direct op, maar vergeleken ze met hun eigen bestrijdingstrategie. Het gebruik van een waarschuwingsysteem gaat niet vanzelf, hiervoor is een intensieve begeleiding nodig.

Related organisations

Related people

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation