KNAW

Research

Effect of biofumigation on black spots in carrots

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effect of biofumigation on black spots in carrots
Period 08 / 2007 - 06 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/294946
Research number OND1338234
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving:
Toetsen van het effect van biofumigatie met Terraprotect op optreden van zwarte vlekkenziekte in praktijkpercelen peen.

Resultaten:
Doel van dit project was een indicatie te verkrijgen over het mogelijke biofumigatie effect van TerraProtect op zwarte vlekken in peen. Dit effect werd vergeleken met het effect van een groenbemester (5 percelen) en braak (1 perceel). Deze penen zijn in 2008 geteeld op percelen die in 2007 verschillende behandelingen hadden ondergaan.

De cijfers kunnen alleen als een indicatie worden gebruikt. Significant betrouwbare uitspraken kunnen niet worden gedaan. Het percentage zwarte vlekken dat optrad in de biotoets was matig tot zwaar: 25 tot 50% van de penen vertoonden zwarte vlekken.

Er werden geen duidelijke verschillen aangetoond tussen penen die geteeld zijn op een strook waar TerraProtect was ingewerkt in vergelijking met de rest van het perceel waar een groenbemester was ingewerkt of braak. Het niet optreden van verschillen kan verschillende oorzaken hebben.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation